DEL

30 prosent av inntektene i de pelagiske fiskeriene kom ved utgangen av oktober i fjor fra leveringer av råstoff til fiskemelindustrien mot bare 14 prosent i år. Sviktende priser på råstoff til fiskemel, reduserte kolmulekvoter og utvikling av nye markeder for pelagisk fisk til konsum er viktigste årsaker.


( 04.11.2008 )

[raw]

50 prosent av all pelagisk fisk solgt gjennom Norges Sildesalgslag sin auksjon gikk til fiskemel, mot bare 37 prosent til nå i år. I tonn utgjorde dette 752.461 tonn mot 576 489 tonn til nå i år. I disse tallene er det inkludert leveranser til utenlandske fiskemelfabrikker. Spesielt i år under kolmulefisket ble det blant annet levert råstoff i Irland, Storbritannia, Island og Danmark.

 

Til tross for et gigantisk fiske etter NVG-sild i vår, har fiskemelindustrien også på denne arten tapt volum til fordel for foredlingsindustrien. En viktig årsak til dette er som beskrevet tidligere i en artikkel her på Kystmagasinet, Nigeria som i disse dager passerer et volum på 100 000 tonn sild importert fra Norge.

 

I forrige uke ble det omsatt 46.746 tonn pelagisk fisk gjennom Norges Sildesalgslag. Ikke så mye som en kilo gikk til fiskemelfabrikkene. Det må korrigeres ved at fiskemelfabrikkene får avfallet fra produksjon av filet og sildelapper. Men selv om produksjonen av filet og sildelapper er økende, klarer ikke avfallet herfra på langt nær å kompensere for fallet i direkte leveringer av råstoff.

 

Det gjenstår fortsatt å se om fiskemelfabrikkene klarer å få noe særlig mer i høst. Mens fisk levert til konsum betales litt bedre enn på denne tid i fjor, er gjennomsnittlig pris betalt for fiskemelråstoff ned 33,5 prosent i år sammenlignet med i fjor.

 

Det som gjenstår av kvoter for kolmule, øyepål og havbrisling, de mest aktuelle råstoffkildene for fiskemelindustrien utgjør på langt nær nok volum til å holde julene i gang. Det skal godt gjøres å nå 60,000 tonn med råstoff til. Selv da vil det bli et miserabelt år målt i produsert råstoffvolum. En total råstofftilgang på godt under 700,000 tonn er ikke noe til å rope hurra for. Med ytterligere reduksjon i neste års kolmulekvote, er det sannsynligvis bare leveringer av lodde og tobis som kan redde fiskemelindustrien fra ytterligere fall i råstofftilgangen. Spørsmålet er om reduksjonen i gjennomsnittlig pris fra 1,61 kroner per kilo til 1,07 kroner per kilo i år kan gi penger igjen på bunnlinja.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.