DEL

Til tross for at det fra Norges Råfisklaget sin side for få dager siden ble avvist at minsteprisene ville bli satt ned, har det nå blitt enighet om en tildels kraftig reduksjon i minsteprisene.


( 07.03.2009 )

[raw]

Minsteprisene settes ned med kr 1,75 for torsk over 2,5 og 5 kilo, og med henholdsvis kr. 2,- og kr 1,- for de to minste sorteringene. Det ble klart etter ekstraordinære prisforhandlinger mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), på fredag. Størst prosentvis reduksjon er pris er for for torsk mellom en og 2,5 kilo.

 

– Fiskeindustrien befinner seg i en vanskelig situasjon, og det er svært krevende å gjennomføre prisforhandlinger midt i en prisperiode, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i FHL i en kommentar, og fortsetter;

 

– Vi mener at vi med dette resultatet har funnet en løsning som kan bidra til at minsteprisene er mer i tråd med markedssituasjonen, samtidig som nedjusteringen tar et visst hensyn til de aktørene som allerede har kjøpt betydelige kvanta med råstoff, sier Ystmark.

 

Drøftelsene ble gjennomført med utgangspunkt i den svært vanskelige markedssituasjonen midt i den viktigste fiskesesongen. I den gjeldende situasjonen har man blant annet måttet ta hensyn til markedsutsiktene, lagersituasjonen og fremtidig leveringssituasjon for fiskeflåten.

Partene er enige om følgende endringer av gjeldende minstepriser:

 

Art/størrelse
Ny pris pr kg: Endring:
Torsk over 5,0 kg 20,75 kr – 1,75 kr
Torsk over 2,5 kg 17,25 kr – 1.75 kr
Torsk 1,0-2,5 kg 14,00 kr – 2,00 kr
Torsk under 1,0 kg 11,00 kr – 1,00 kr
Hyse over 0,8 kg (snørefange) 10,50 kr (uendret)
Hyse over 0,8 kg (andre redsk) 7,50 kr – 1,00 kr

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med lørdag 7. mars 2009.

 

Partene er også enige om å videreføre arbeidet med å skaffe til veie økte midler blant annet til markedstiltak og føringsstøtte.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.