Nye undersøkelser viser at andelen rømt laks i norske elver synker. – Tallene viser at havbruksnæringen tar ansvar og at omfanget av rømming er redusert over tid, sier Elin Tveit Sveen, leder av Bransjegruppe Havbruk i FHL.


( 04.08.2014 )

Nye tall fra Havbruksnæringens Miljøfond viser at det er mindre rømt oppdrettslaks i norske elver enn tidligere.

 

Statistikken viser et gjennomsnitt på 2,2 prosent rømt laks, sammenlignet med 2012 da prosentandelen lå på 2,5, og i 2011 lå den på hele 4,5 prosent.

 

– På landsbasis er andelen redusert siden vi etablerte Miljøfondet. Det viktigste havbruksaktørene kan gjøre er å hindre at laks rømmer. At innslaget av rømt laks går ned viser at arbeidet som gjøres i næringen gir positiv effekt, sier Elin Tveit Sveen som er tillitsvalgt for havbruksbedriftene i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

  Snitt (vektet) Median
Hele landet (76):             2,2  % 1,0 %
Nord-Norge (17):             1,6  % 0,7 %
Midt-Norge (7) 3,2 % 2,0 %
Vest-Norge (52) 2,4 % 1,4 %

Tabell som viser resultater i alle elvene finnes her: Miljfondet 2013 – alle vassdrag