Frydenbø Industri AS, Hanøytangen. er tildelt rammeavtale for leveranse av mekanisk vedlikehold til Havforskningsinstituttets fartøyer ved Bergen Havn. Avtalen har en forventet kontraktsverdi på to millioner kroner, og er gjeldende for to år med opsjon på ytterligere to år.

Etter etableringen av nytt verksted med dypvannskai på Hanøytangen i 2015 har Frydenbø Industri økt oppdragskapasiteten betydelig, både på mekaniskog elektroarbeid.

–Leveranser av generatorer og motorer til blant annet arbeidsbåter, hurtiggående redningsskøyter og skyssbåter er en viktig del av vår virksomhet på Hanøytangen, og vi har for tiden høy aktivitet ved alle våre avdelinger, forteller administrerende direktør Rolf-Erik Berle-Jørgensen i Frydenbø Industri. Arbeidet med Havforskningsinstituttet er allerede godt i gang.

–Vi er svært glad for å ha fått rammeavtalen på plass. Den gir oss mye godt arbeid i jubileumsåret, sier Berle-Jørgensen.

Frydenbø Industri, en av Frydenbø Groups fire divisjoner, er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin og landbasert industri, samt offshorenæringen. Produkter som inngår er blant annet dieselmotorer, propellanlegg, turboladere og strømaggregater. Konsernet er blant markedslederne på livbåtmotorer verden over, og har lang erfaring innen skipsmegling, inspeksjonog elektromekaniske tjenester.