Det er ikke hvert år at fiskere får en milliongave av staten. Men i år delte staten ut nærmere 400 millioner kroner til 303 fiskere. De heldigste fikk over seks millioner kroner hver, mens de aller fleste måtte klare seg med en god million.

Deltakeradgangene i leppefisket ble en milliongave til mange fiskere. Hvor mye er en deltakeradgang i et lukket fiske verdt? Det er ofte svært vanskelig å få en oversikt over hva som er verdi på fartøy og hva som er verdi på deltakeradgang, konsesjon eller rettigheter. I år ble fisket etter leppefisk regulert. En mindre kvote kan fiskes fritt, mens det aller meste av kvotene er gitt til 379 fartøy.

Selv om det bare har gått måneder, er leppefiskkvoter for salg. I mange tilfeller er deltakeradgangene knyttet til små fiskefartøy med svært lav verdi. Det kan derfor bety en svært god bonus for fiskere som ønsker seg ut av fisket og derved realiserer verdien.

Tidligere i høst inngikk en sørlandsreder en avtale om salg av sitt fartøy med deltakeradgang i fiske etter leppefisk. I kjøpskontrakten heter det at båten kjøpes båten med ombordværende utstyr, samt teiner, uregistrert båthenger, og deltakeradgang i lukket gruppe i fisket etter leppefisk, for 1,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

1,1 million kroner for deltakeradgangen
I kontrakten spesifiseres verdien på båt, utstyr og henger til 200.000 kroner. Deltakeradgangen spesifiseres til en verdi på 1,1 millioner kroner, 5,5 ganger verdien av båten. Deltakeradgangen som på overdragelsestidspunktet er på 45.000 leppefisk, er lik kvoten andre båter registrert med denne rettigheten har.

Det er 378 båter registrert med deltakeradgang i fisket etter leppefisk. Noen har satset mer enn andre før fisket ble regulert, og det er derfor to eiere med seks båter hver, tre med fem deltakeradganger hver, åtte som har tre og hele 38 som sitter på to fartøyer. Har en seks båter en deltakeradgang betyr det at en i år har fått en gave med verdi på nærmere seks millioner kroner.

Les også:
Dette er leppekongene

Samlet har deltakeradgangene som ble delt ut i år en verdi på cirka 415 millioner kroner om prisen på deltakeradgangen tilhørende sørlandsbåten legges til grunn.

Ifølge Fiskeridirektoratet sitt fartøyregister er det fortsatt ikke registrert eierskifte for båten. Båten som er åpen er under 6 meter lang, 2 meter bred og utstyrt med en utenbordsmotor. Båten som er over tretti år gammel ble 2016.

Les også
Vederlag for å bringe i land overfisket leppefisk

Bilde: Denne kontrakten setter pris på deltakeradgangene. Sannsynligvis er prisene noe høyere på Vestlandet. Der kan fiskerne levere leppefisk direkte til oppdrettselskap.