DEL

Kystmagasinet 3.15: Erstatningsnemd 1, som gir erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt, tildelte i sitt siste møte ti fiskefartøyer erstatning for tap i forbindelse med beslagleggelse av fiskefelt. Størst erstatning fikk garnbåten Hauge Junior. De ble innvilget en erstatning på 1.150.000 kroner, cirka 11.000 kroner mer enn de hadde søkt om.


( 08.05.2015 )

Fartøyet hadde det som var en enkel sak i nemnda, etter at Fiskeridirektoratet mottok opplysninger fra AS Norske Shell som viste Hauge Junior på et tidlig tidspunkt flyttet unna garnbruk for å gi plass for seismikk. Og det ble flyttet garnbruk flere ganger etter hvert som undersøkelsen skred frem. Norske Shell sendte en utskrift av kart som blant annet viste hvor Hauge Junior fisket sør for undersøkelsesområde ved oppstart, og hvor det ble illustrert hvordan seismikkfartøyet Ramform Atlas svingte rundt sør for undersøkelsesområdet.

 

Eierne av Hauge Junior kan glede seg over en solid erstatning. De kan også glede seg over at erstatningsnemnda betaler sju prosent rente fra søknad om erstatning ble mottatt. En slik rente er det neppe mulig å få i noen norsk bank

 

Fartøy Omsøkt erstatning Innvilget erstatning
SF-1-B Lindholm 600.000 500.000
M-11-F Elnesfisk 421.600 400.000
M-80-A Hauge Junior 1.139.100 1.150.000
M-3-F Hellskjær 1.356.310 700.000
M-44-AK Ragnhild Kristine 349.090 275.000
N-51-F Josberg 1.300.000 380.000
N-9-F Vibeke Cathrin 2 278 936 115.000
M-72-AE Anny Lovise 329.120 200.000
F-37-B Erlend 840.000 105.000
F-5-B Johanne 690.000 90.000
F-61-SV Nordstrand 108.000 Avslag
F-1-B Havprins 700.000 Avslag
F-69-B Glenn 570.000 Avslag
T-177-T John Yngve 316.800 Avslag
T-106-T Jubåen 585.200 Avslag
N-555-VV Trond-Anton 700.000 Avslag
N-135-F Ny-Terje 930.000 Avslag

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.