Det newzealandske fiskeriselskapet Hawkes Bay Seafoods, to datterselskaper og deres styremedlemmer og daglige ledere er ilagt bøter på over 1.086.673 newzealandske dollar. (cirka 6,35 millioner kroner). Årsaken er at selskapet har underrapportert fangster av Antarktisk smørfisk (Hyperoglyphe antarctica).

Underrapporteringen er koblet mot to partier på til sammen 27 tonn antarktisk smørfisk, som ble eksportert til Australia i 2012 og 2014. Undersøkelser gjort av landets fiskerimyndigheter i 2017 viste at det ble eksportert mer Antarktisk smørfisk enn hva som var rapportert inn som fangst. To av eierne av selskapet var involvert i en annen sak i 1991. Da ble to selskap de var involvert i gitt en samlet bot på en million newzealandske dollar (cirka 5,8 millioner kroner) for forfalskning av fangstrapporter for 574 tonn orange roughy.