DEL

Myndighetene i den australske delstaten Queensland har erklært tilapia som en pest. Fisken har, etter å ha blitt ulovlig sluppet ut, spredt seg til 20 vassdrag hvor den har vært medvirkende til reduksjon i bestandene av lokale fiskestammer.


( 21.09.2016 )

I Queensland er det forbudt å være i besittelse av tilapia. Det vil si at det heller ikke er lov å ha fisken i akvarium. Forbudet omfatter også konsum av fisken. Brudd på loven kan gi bøter på opptil 1,3 millioner kroner. Tross iherdige forsøk på å utrydde fisken, har myndighetene vedgått at de ikke er i stand til å stoppe fisken i å spre seg.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.