Singaporeselselskapet Barramundi Asia Sdn Bhd har inngått avtale med Brunei sitt departement for fiskeri, primærressurser og turisme, om leie av 6613 hektar i et sjøområde kalt Nankivell Offshore Aqauculture Site, samt et mindre område på 25 hektar på land for etablering av klekkeri og yngelproduksjon.

Barramundi Asia planlegger å ha første fase i full drift i 2014, og vil da produsere 4000 tonn barramundi årlig i offshoremerder. Cirka 100 millioner kroner vil bli investert i prosjektets første fase. Det opplyses at prosjektet vil adoptere avansert teknologi og drive bærekraftig oppdrettsvirksomhet lik den som finnes i Europa. Barramundi Asia har erfaring fra oppdrett i merder, og de produserer barramundi i anlegg i farvann ved Singapore.

Planen er å øke produksjonen til 36.000 tonn innen 2032. For å nå dette produksjonsmålet vil det bli investert ytterligere to milliarder kroner i oppdrettsprosjektet. Den globale oppdrettsproduksjonen av barramundi er nå i overkant av 100.000 tonn.