DEL

Før påske testet Sentere for miljøvennlig fangst, CRISP, “G.O. Sars” ved Nordkapp. Ved hjelp av en rekke videokameraer festet til ulike trålere lærer de stadig mer om hvordan torsken oppfører seg når den fanges.


( 22.04.2014 )

På Havforskningsinstituttets sider kan man se en video som viser deler av prosjektet. 

 

Filmen viser hvordan torsk oppfører seg når den fanges i trål. Fokuset for prosjektet er på utvelgelse basert på størrelse og hvordan man kan bedre bli kvitt overskuddsfangst.

 

Ny teknologi kan være behjelpelig med å identifisere fisken ved å bestemme art og størrelse. Videre kan man bruke denne teknologien til å forbedre vitenskaplig kartlegging av fiskebestander.

 

Kongsberg Maritime har utviklet kamerasystemet Simrad som festes ulike steder på og i trålen. Videoen leveres direkte til broen under forsøkene. Foruten å telle fisken som passerte gjennom trålen ble DeepVision-systemet benyttet til å identifisere fiskearter og lengden på fisken.

 

For en titt på filmen, besøk Havforskningsinstituttets nettsider her.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.