DEL

Det bærekraftige fisket av reker dokumenteres ytterligere når Norge søker sertifisering gjennom sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) og deres standard for bærekraftige fiskerier.


( 02.12.2010 )

[raw]

Rekefiskeriet føyer seg inn i rekken av norske kommersielle fiskerier som har gjennomgått MSCsertifisering og Norge befester sin posisjon som den fiskerinasjonen i verden med størst andel miljøsertifiserte fiskerier.

 

– For vårt markedsarbeid er det også svært gunstig å få MSC-sertifisering på plass. Ulike markeder krever ulike merker og dette vil gjøre norske reker enda mer konkurransedyktig, sier Ove Johansen som er markedssjef reker og skalldyr i Eksportutvalget for fisk.

 

De største markedene for norske reker fra Barentshavet finner man i Storbritannia, Sverige, Finland og Norge. Dette er markeder hvor fokuset på bærekraftige produkter er økende. Rekefiskeriet i Barentshavet er allerede sertifisert etter standardene til KRAV og Friend of the Sea. Med en sertifisering også mot MSCs standard, har norske rekeeksportører mulighet for å tilby produkter med et bredere utvalg av miljømerker.

 

Marine Stewardship Council (MSC) har utviklet et sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier. MSC-sertifiseringen er basert på en tredjepartsrevisjon av fiskeriet opp mot standarder og gjennomføres av et akkreditert sertifiseringsbyrå.

 

Det norske sei-, makrell-, og sildefiskeriet, samt torsk- og hysefiskeriet utenfor 12 nautiske mil, har allerede mottatt sin MSC-sertifisering. Torsk- og hysefiskeriet innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten er i prosess for å bli sertifisert mot MSCs standarder. Med dette vil alle de store norske kommersielle fiskeriene være miljøsertifisert.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.