To miljøorganisasjoner skal bygge et lukket landbasert oppdrettsanlegg for laks. Ved hjelp av effektiv filtrering og resirkulering av vann, skal anlegget kunne produsere mye fisk med minimalt bruk av vann.


( 28.06.2011 )


[raw]

Det er Atlantic Salmon Federation (ASF) og The Conservation Fund som samarbeider om prosjektet. Bill Taylor, leder for ASF, forklarer i følge FIS.COM  årsaken til at organisasjon deltar som kommersiell partner i prosjektet slik;

– Med økende bekymring over effekten lakseoppdrett har på den truede villaksen, begynner det å bli mer og mer åpenbart at fremtiden for lakseoppdrett må være å satse på lukkede systemer. ASF har bestemt seg for å åpne pengepungen og bli direkte involvert i å utvikle en lovende måte for bærekraftig produksjon av frisk atlantisk laks i lukkede anlegg, sier Taylor.

The Conservation Fund, en amerikansk ikke kommersiell stiftelse har brukt 20 år på å utvikle lukkede oppdrettsanlegg for ørret og gjedde. Nå satser de også på laks ved deres Freshwater Institute i Shepherdstown i staten West Virginia.

– Vi skal tilpasse resirkuleringsteknikker som kontinuerlig renser vannet som brukes til oppdrett av fisk, forklarer Dr. Steven Summerfelt, ansvarlig for forskning på oppdrettsteknologi ved instituttet, og fortsetter:

– På denne måten mener vi at det er mulig å oppnå høye produksjonsvolumer ved bruk av lite vann. Samtidig vil det være svært lite, eller ikke noe, utslipp av forurensning fra anlegget. Dette åpner dørene for kommersielt oppdrett i områder med begrensede vannressurser, borte fra sensitive kystområder, forteller Summerfelt.

Det er foreløpig sagt lite i det som er kjent hva organisasjonene mener med kommersiell produksjon av laks. Ikke noe er kjent med hensyn til hvor mye, og til hvilken kostnad det vil være mulig å produsere fisken med The Conservation Fund sin teknologi. Siden oppdrettsanleggene skal legges til innlandsområder vil det ikke bli pumpet vann fra sjøen. For å oppnå en effektiv vekst må vannet som laksen skal gå i, tilsettes salt.

Innlandsklima er som regel preget av kalde vintre og varme somre. Det betyr at vann de fleste steder må kjøles om sommeren for og ikke bli for varmt. Dette, samt operasjon av effektive pumper til resirkulasjon av vann, vil kreve store mengder elektrisitet. Det vil mest sannsynlig i perioder også være behov for å tilsette vannet oksygen.

Pågående forsøk i Norge med lukkede oppdrettsanlegg innebærer bruk av enten flytende installasjoner hvor laksen går i tanker, eller landbaserte anlegg hvor det pumpes opp saltvann. En del av dette vannet kan faktisk pumpes opp ved å benytte energi fra tidevannsforskjell, samtidig som valgt dybde for inntak av vann kan reguleres.

Blant de få lukkede oppdrettsanleggene i Norge er Hardanger Fjellfisk AS, som produserer ferskvannsørret inne i fjellhaller i Tyssedal. De benytter vann som kommer ned fra Hardangervidden til oppdrett av ørret som stammer fra Hardangervidden. Selv om dette er landbasert, intensivt oppdrett, er dette en liten skala sammenlignet med et normalt oppdrettsanlegg i en fjord. Hardanger Fjellfisk har lykkes i å drive lønnsomt i senere år. Alle regnskaper fra 2006 til og med 2009 viser driftsoverskudd. Men i motsetning til et landbasert lukket oppdrettsanlegg for laks, har Hardanger Fjellfisk lite konkurranse fra tilsvarende produkter i markedet.

[/raw]