Denne uken ble laksens genetiske kode offentliggjort på en internasjonal konferanse i Vancouver.


( 13.06.2014 )

Kartleggingen av arvematerialet er resultatet av et internasjonalt forskningssamarbeid. Sekvenseringen av genomet er en milepæl for forskere og den internasjonale havbruksnæringen. Oversikten over arvematerialet vil være grunnlaget for ny forskning og utvikling.

 

– Vi har nå den komplette sekvensen av laksegenomet, vi kjenner hver bokstav og kode og har fått et kraftig verktøy til å forstå sammenhengen mellom arvestoffets koder og laksens biologi, sier spesialrådgiver Steinar Bergseth i Forskningsrådet på deres hjemmesider.

 

Denne nye kunnskapen vil kanskje særlig komme til nytte i arbeidet med nye vaksiner, forbedre fôring, og gi en større forståelse av hva som skjer når rømt oppdrettsfisk blander seg med ville artsfrender. Kunnskapen vil på sikt effektivisere havbruksnæringen og gi forbrukerne en sunnere og mer miljøvennlig oppdrettslaks.

 

Petter Arnesen i Marine Harvest er enig i at dette er et viktig gjennombrudd.

 

– Sekvensen vil gjøre det mulig å utvikle nye og mer effektive seleksjonsverktøy, slik at vi blir enda bedre til å velge foreldre med ønskede egenskaper til neste generasjon med laks, sier Arnesen til Forskningsradet.no.
– Utvidet kjennskap til arvematerialet gjør oss i stand til å benytte mer av de genetiske variasjonene som finnes i stammene det drives oppdrett på. Videre vil sekvensen åpne for helt nye muligheter innen studier av biologiske og fysiologiske prosesser.

 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norge, Canada og Chile, og har pågått i nærmere 5 år. Prosjektets totale budsjett er 10 millioner USD.