De ti midlertidige tollkvotene til EU gikk ut 30. april 2021.

I 2016 ble Norge og EU enige om å implementere ti midlertidige tollkvoter for sjømat med norsk opprinnelse til EU. Kvotene gjelder i all hovedsak produkter av sild, makrell og reker. De midlertidige tollkvotene har vært gjeldende fra september 2016 til april 2021, og har vært avhengige av en reforhandling for å kunne fortsette. Det er så langt ikke forhandlet fram en ny periode og de gjeldende kvotene faller derfor bort. Dette gjelder også de samme kvotene som er tatt med inn i den midlertidige avtalen mellom Norge og Storbritannia. Se vedlegg for oversikt over hvilke kvoter som nå utgår.