DEL

– I lys av at EU har stengt makrellfisket i EU-farvann for norske fartøy er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for utøvelsen av det norske fisket i norske farvann, sier statssekretær Vidar Ulriksen.


( 14.10.2009 )

[raw]

Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Vi opphever nå denne bestemmelsen for å lette avviklingen av fisket resten av året, sier Vidar Ulriksen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.