Et prosjektet ledet av NIFES skal de neste årene forske på insekt som ingrediens for fremtidens fôr til oppdrettslaks.


( 16.06.2014 )


Norges Forskningsråd har bevilget 13 millioner til prosjektet som har fått tittelen AquaFly. Prosjektet vil over de neste fire årene ta for seg bruk av insektmel som ingrediens i laksefôr i et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv.

 

12 partnere fra forskning og industri vil samarbeidet i dette NIFES-ledete prosjektet. AquaFly vil se på hvordan man kan skreddersy insektsmel som ingrediens i et fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov.

 

– Et viktig mål er å optimalisere sammensetningen av fettsyrer, slik at fett fra insekt kan bidra til laksens behov for marint omega-3, sier forskningsdirektør hos NIFES Bente Torstensen til deres nettsider.

 

NIFES har tidligere vist at insektmel er en god proteinkilde for oppdrettslaks, og kan dessuten gi en stor miljøgevinst. Siden insekt og insektlarver er en viktig del av villfiskens diett, er insektmel noe av det mest naturlige man kan ha i fôret.

 

Risiko ved bruk av insektmel er også noe som vil bli nøye studert i prosjektet.