DEL

Knutshaugfisk omsatte for første gang for mer enn 100 millioner kroner, men melder at de bare er middels førnøyde.


( 06.05.2014 )

iLaks melder at Knutshaugfisk for første gang har omsatt for mer enn 100 millioner kroner. Per Gunnar Knutshaug meddeler at de bare er middels fornøyd med resultatet.

-Jeg er bare middels fornøyd. Fôrfaktoren ble for dårlig og vi skulle tatt ut mer fisk tidligere på året. Vi fikk PD på høsten, sier han. 

Knutshaugfisk er et av landets eldste oppdrettsselskap, etablert i 1973. 

Med tre oppdrettstillatelser i Hitra kommune har selskapet nå søkt om å få kjøpe en fjerde tillatelse i C-runden. Denne avgjøres i slutten av juni.

 

Knutshaug fisk slakter i dag all fisk hos Salmar. Per Gunnar sier at selskapet har et veldig godt samarbeid med Salmar. De kjøper også all fisk produsert ved anlegget, noe som gir dem muligheten til å fokusere på å produsere best mulig. Selskapet er heleid av gründerne og deres etterkommere. Per Gunnar har arbeidet i familieselskapet siden 1987 og har vært en del av ledelsen siden 2000. Det er seks ansatte i bedriften

Det er i hovedsakt de gode lakeprisene som har bidrat til de gode resultatene for selskapet. Per Gunnar Knutshaug mener de kan bli bedre og påpeker at de mistet fokuset og fikk litt dårlig fôrfaktor. 

 

Eierne har satt av 48 millioner kroner i utbytte de fem siste årene. 15 millioner kroner ble satt til eierne i 2013-regnskapet. Til tross for en nokså frisk utbyttepolitikk, hadde selskapet en egenkapitalandel på 56 prosent ved utgangen av 2013.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.