Kystmagasinet 8.15: Når etterspørselen etter skip til olje- og gassindustrien svikter, må verftene se etter nye markeder. Dette var tydelig på årets Dan-Fish i Ålborg hvor andelen verft og verksteder var høyere enn noen gang. Det sees også på ordrebøkene til verft som i senere år har satset nesten utelukkende på offshore.


( 01.12.2015 )

Rolls-Royce på Dan-Fish

Rolls Royce var selvfølgelig til stede på en messe hvor skipsbygging var i fokus. Og deres design vekket tydeligvis interesse.

Etter noen år hvor mange norske trålere og snurpere har blitt bygget, har etterspørselen etter større fiskefartøyer roet seg i Norge. Mye brukt tonnasje har blitt solgt, i første rekke til Island og Grønland, hvilket betyr at redere der neppe vil representere noen spesielt stor etterspørsel. I tillegg har HB Grandi fått levert det første av i alt fem nybygg fra et tyrkisk verft. Også rederiene Frammi hf, HG Hf, Samherji hf og Fisk Seafood hf har nye fartøy under bygging i Tyrkia. I tillegg er to trålere under bygging i Kina for islandske redere. Totalt har det blitt levert, eller er bestilt de siste par årene, rundt 15 nye store islandske fiskefartøyer.

Fitjar Mekaniske Verksted

Adm. dir Hugo Strand og prosjektleder Odd-Bjørn Troland satser på å markedsføre Fitjar Mek. Verksted AS sine skipsdesign internasjonalt, og har i den forbindelse valgt å delta på DanFish International.

 

Stort antall skotter og irer

Det som var slående under årets DanFish International var derimot antallet skotske og irske fiskere som besøkte messen. Flere som Kystmagasinet snakket med hadde planer om å bygge nytt. Problemet for dem, som for norske redere, var å bli kvitt brukt tonnasje. Karstensens Skibsværft i Skagen har allerede en rekke britiske og irske fartøyer i ordrelisten, og SIMEK i Flekkefjord har ett. Men det er stor sannsynlighet for at flere redere vil investere i nye fartøyer.

En australsk reder fra Geraldton i Vest-Australia var også på besøk til messen for å innhente flere tilbud på design og bygging av en 26 meter stor tråler. Den australske fiskeflåten består i stor grad av eldre, slitne fartøyer. Klarer nordiske verft å få fotfeste i dette markedet, vil det kunne gi en del kontrakter på nybygg. Etter det vi kjenner til er Vestværftet i Hvide Sande og Fitjar Mekaniske Verksted blant de som viste interesse for planene til den australske rederen.

Salt Ship Design

Salt Ship Design AS på Stord hadde ikke egen stand på messen, men var så absolutt tilstedeværende. Dette er Voyager, designet av Salt Ship Design og bestilt ikke lenge før messen. Illustrasjon Salt Ship Design.

Ny Gitte Henning erstatter nye Gitte Henning

Kleven fikk i oktober oppdraget med å bygge nye Gitte Henning for dansk reder. Denne rederen fikk overlevert et nybygg fra Western Baltija Shipbuilding i Litauen i fjor. Men vel ett godt år senere har han avtalt salg av fartøyet til islandsk redere, og vil, mens det nye fartøyet bygges ved Kleven, ta i bytte et eldre islandsk fartøy.

På årets fiskerimesse i Ålborg var byggingen av ny Gitte Henning ett av de store diskusjonstemaene, selv om verken Salt Ship Design, som har designet det nye fartøyet, Kleven eller rederen hadde offisielt bekreftet at nytt fartøy skulle bygges. Årsaken til at rederen ønsket å bygge nytt skulle være, ifølge ryktene, at han rett og slett ikke var fornøyd med det 86 meter lange fartøyet som ble bygget og utstyrt ved det litauiske verftet, uten at dette ble nærmere spesifisert.

Stor ordreinngang for skipsbyggere

Skipsbyggere kunne smile under årets Danfish International. Det har vært stor ordreinngang i senere måneder, og flere redere er i markedet for nybygg.

Mye aktivitet forut for messen

Det var stor aktivitet i markedet for nye fiskefartøyer i ukene før DanFish. Salt Ship Design på Stord kunne uker tidligere kunngjøre at de hadde designet en 86,4 meter lang tråler for Voyager Fishing Company i Kilkeel i Nord-Irland. Fartøyet skal bygges ved Karstensens Skibsværft AS i Skagen. Verftet, som nok har den mest solide ordrereserven av alle fiskebåtbyggere i Nord-Europa, kunne tre dager etter at DanFishing lukket dørene fortelle at de hadde inngått kontrakt med Eshcol Fishing Company i Fraserburg i Skottland om bygging av en 69,95 meter lang pelagisk tråler, designet av verftet.

Bare kort tid før denne ordren ble inngått, hadde verftet, som er fullt beskjeftiget i flere år fremover, inngått kontrakt på bygging av Aine, en 56,2 meter lang pelagisk tråler for en irsk reder.

Kleven gruppen ved Myklebust Verft fikk også nye ordrer på fiskefartøyer i sommer. Verftet skal levere to 80 meter lange hekktrålere til Deutsche Fischfang-Union (DFFU), datterselskap av det ledende islandske sjømatselskapet Samherj. Fartøyene skal leveres fra Myklebust Verft første halvår 2017, og er av NVC 374 WP-design fra Rolls-Royce. Myklebust Verft har lange tradisjoner innen bygging av fiskefartøyer. Disse to ordrene kom i juni, nesten samtidig som det ble inngått kontrakt med Sølvtrans om bygging av en brønnbåt, også den med lengde på 80 meter.

Intech på Dan-Fish

Intech har i senere år levert fabrikker til en rekke norske reketrålere. Messen er populær blant norske rekefiskere i sør, som ofte allerede har en viss tilknytning til Danmark.

 

Dette var blant de mange ordrene som var med på å øke aktiviteten i markedet. Og ganske naturlig, spesielt i et år uten Nor-Fishing, var det stort fokus på både nye fiskefartøyer og andre fartøyer på årets DanFish. Etter det som ble sagt, var det fire-fem fiskefartøyer og brønnbåter som ulike verft nå konkurrerer om mens messen pågikk. Ett av verftene som deltok for første gang på den danske messen var Fitjar Mek. Verksted.

 

– Dette er en messe med mange besøkende fra både Norge, Island, Færøyene, Skottland og selvfølgelig Danmark. Vi har nå utviklet en rekke skipsdesign for både fiskebåter, arbeidsbåter og brønnbåter. Disse ønsker vi å markedsføre internasjonalt, forklarte prosjektleder Odd-Bjørn Troland til Kystmagasinet. Fitjar Mek. Verksted var ett av mange verft som stilte ut på messen.

Selv om norske redere ikke er like aktive med å bestille nye fiskefartøy som for få år siden, og markedet for nye brønnbåter nok er relativt mettet, er det optimisme blant mange verft med hensyn til nye ordrer på fiskefartøyer. Denne var til å ta og føle på under årets DanFish.