Mens norske fangster av pelagisk fisk har falt kraftig de siste fem årene, er situasjonen for hvitfisk mer nyansert. Norske fiskere har ved utgangen av november solgt 920 tonn torsk i Danmark. Det er det høyeste volum i denne elleve måneders perioden de siste fem år.


[raw]

Danske auksjoner kan bidra til økt inntjening for fartøyer som har blandede fangster av ulike typer hvitfisk. Begrensningene i torskefiskeriet i Østersjøen, Nordsjøen og andre danske farvann har gitt økte muligheter for få svært god betaling hvis fangster leveres på korrekt tid på auksjonene.

 

Også lysing som er svært populær i hele Europa blir i levert i økte volumer til danske auksjoner. I 2004 ble det levert 52 tonn. Siden har volumet økt gradvis år for år, til i år hvor det ved utgangen av november var levert 183 tonn.

 

I 2004 ble det levert 4.440 tonn sei i Danmark. Dette volumet falt gradvis, og var i fjor under halvert da det i perioden bare ble levert 1.800 tonn. I år har leveringene av sei til Danmark tatt seg kraftig opp og lå ved månedsskiftet på 3.368 tonn.

 

Rødspette har det derimot blitt mindre av i de norske fangstene levert i Danmark. I 2006 lå volumet på 510 tonn ved utgangen av november. I år er det i samme periode bare levert95 tonn.

 

I første rekke fartøyer som fisker i Nordsjøen kan være tjent med å levere blandede fangster av hvitfisk i Danmark. Auksjonene er der er innrettet mot omsetning av et bredt spekter av fiskearter, og fisk som i Norge anses som vanskelig å omsette kan ofte oppnå gode priser på auksjonene.

 

Hvitfisk losset i Danmark av norske fartøyer – utvalgte arter

 

Art

Januar – November

2004

2005

2006

2007

2008

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Breiflabb

122

132

100

78

114

Lysing

52

68

131

121

183

Hyse

180

81

61

114

121

Lange

107

79

64

62

76

Lyr

32

22

23

26

27

Sei

4.440

2.551

2.728

1.800

3.368

Piggvarr

4

2

8

26

2

Pigghå

24

8

7

3

22

Rødspætte

92

129

510

396

95

Skærising

20

26

23

21

46

Torsk

848

668

511

784

[/raw]