DEL

Regjeringa foreslår en ekstraordinær bevilgning på 188 mill. kroner under Fiskeri- og kystdepartementet.  – Vedlikehold av forskningsinfrastruktur, fyrstasjoner, trafikksentraler og økt utbygging av fiskerihavner og farleier er viktige sysselsettingstiltak, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 28.01.2009 )

[raw]

Regjeringa foreslår til sammen 38 mill. kroner til vedlikehold, oppgradering og ombygging av Havforskningsinstituttets forskningsinfrastruktur. Det foreslås midler til oppdaterte og hensiktsmessige kontor-, laboratorie- og forsøksfasiliteter i Akvariebygget ved Havforskningsinstituttets forsøksstasjon i Flødevigen, samt finansiering av ulike vedlikeholdsbehov knyttet til Havforskningsinstituttets forskningsstasjoner på Austevoll og Matre og forskningsfasilitetene i Bergen.

 

Mer til fiskerihavner
Det foreslås å øke bevilgningen til fiskerihavner og farleier med 80 mill. kroner. Prosjektene som foreslås gjennomført innenfor de ekstraordinære bevilgningene er fordelt i de tre nordligste fylkene. I Finnmark blir det ny molo i Båtsfjord og mudring av indre havn i Honningsvåg, i Troms blir det mudring i Torsvåg i Karlsøy kommune og i Nordland foreslås det mudring i Nordmela, ny molo i Stø og økt aktivitet på anlegget i Stamsund havn. Tiltaket vil ha sysselsettingseffekt lokalt og samtidig gi ringvirkninger utover det lokale arbeidsmarkedet på stedet. I tillegg vil investeringer i fiskerihavner være et viktig bidrag i å tilrettelegge for økt verdiskaping i fiskerinæringen.

 

40 mill. kroner til trafikksentral
Regjeringa foreslår 40 mill. kroner til utskifting av teknisk utstyr ved Fedje trafikksentral. Utstyret på Fedje trafikksentral er gammelt og slitt, og lite tidsmessig ut i fra dagens behov. Statlig finansiering av fornyelse av utstyret sikrer at sjøtransporten ikke påføres en ekstrautgift, og vil være et bidrag til å sikre målet om at mer gods skal fraktes sjøveien.

 

Økt vedlikehold
Regjeringa foreslår 10 mill. kroner til økt vedlikehold av fyrstasjoner. Dette er tiltak som kan igangsettes raskt og derigjennom bidra til å stimulere til økt økonomisk aktivitet. Det foreslås midler til vedlikehold av fyrstasjonene i Slettnes, Kjølnes, Makkaur og Vardø i Finnmark og Skomvær og fyr i Nordland. Skomvær er et viktig symbol for norsk kystkultur. Videre foreslås det midler til vedlikehold av Feistein fyr i Rogaland og Jomfruland fyr i Telemark.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.