Høstens økosystemtokt i Barentshavet nærmer seg slutten. Foreløpige observasjoner tyder at det er mer årsyngel av sild i Barentshavet enn på mange år, skriver havforsker Elena Eriksen i denne oppsummeringa.


( 25.09.2013 )


[raw]

Det er funnet mer årsyngel av sild i Barentshavet enn på mange år. Foto: Havforskningsinstuttet.

 

Under årets tokt er det registrert tette konsentrasjoner av sildeyngel i den sentrale delen av Barentshavet. Det ble observert sildeyngel så langt nord som til 80. breddegrad, og det er overraskende. Foreløpige resultater antyder at 2013-årsklassen vil kunne gi et betydelig bidrag når den rekrutterer til gytebestanden i 2017/2018. Lengden på yngelen er over middels nivå, og det forteller at den har fått tak i nok mat.

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for sildeyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2013. Illustrasjon Havforskningsinstituttet.
Silderekrutteringen i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med svak rekruttering på 1980-tallet, mens det var god rekruttering på 1990-tallet og rekordhøyt i perioden 2002-2004. 2004 årsklassen  er i dag den største årsklassen i den voksne bestanden. De siste årene har det kun vært observert svake årsklasser av sild, men den negative trenden synes å være snudd i år.

Kartet viser hvordan årsyngelen av sild er utbredt i Barentshavet. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet.

[/raw]