DEL

– Fiskesprell er et nasjonalt prosjekt som skal få barn og unge til å spise mer sjømat. Erfaringen så langt tilsier at prosjektet er en kjempesuksess. Vi har derfor besluttet å øke midlene til Fiskesprell for 2010.


( 14.09.2009 )

[raw]

Med økte økonomiske ressurser vil det kunne gi kursing av mange flere barnehageansatte og et fullverdig tilbud også til barneskoletrinnet med undervisningsmateriell og råvarestøtte. Det kan også være aktuelt med andre tiltak som kursing av ansatte i SFO og videreutdanningskurs for lærere i mat- og helsefag, sier Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

 

Det er særlig barn, ungdommer og unge voksne som bør øke inntaket av sjømat for ikke å gå glipp av helsemessige gunstige effekter.

– Kostholdsvanene som etableres tidlig i livet har stor betydning for hva vi spiser som voksne, og de langsiktige effektene av Fiskesprell vil dermed kunne bli svært gode, understreker Pedersen. 
 
550 barnehager har hittil deltatt i prosjektet. Erfaringen viser at barnehagene som har deltatt, serverer mer fisk både som pålegg og varme måltid.

 

Fiskesprell som er et samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Eksportutvalget for fisk har også bidratt til at barnehagen har fått større bevissthet om barn og ernæring. Fisk og annen sjømat er gode kilder til næringsstoffer som ikke finnes i stor utstrekning i andre matvarer det er derfor viktig å legge til rette for et økt inntak av sjømat. 

 

Prosjektet som først var rettet mot barnhager i noen prøvefylker har gradvis blitt utvidet, og er nå et nasjonalt tilbud til alle fylker. Tilbudet er også utvidet til å gjelde ungdomskolene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.