Rundt 400 deltakere samlet seg til sjømatnæringas møteplass – Sjømatdagene på Hell. Næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene samlet næringen under temaet "Blå vei til en grønn framtid" i år. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik åpnet konferansen.

Sjømateksporten har hatt en kraftig vekst de siste årene. 2019 ble nok et rekordår for næringa, med en eksportverdi på fantastiske 107,3 milliarder, og om lag 36 millioner sjømatmåltid pr dag. I sitt innlegg fremhevet fiskeriog sjømatminister Nesvik at bærekraftig havforvaltning er nødvendig, også for å sikre god markedsadgang.

– Vi må ha en sjømatnæring som er bærekraftig, og det er bare å begynne å tilpasse seg. Klarer vi å levere på bærekraft, innovasjon og gi folk i verden de sjømatproduktene de vil ha, så klarer vi også å beholde vår posisjon som verdens nest største sjømateksportør, sa fiskeriog sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP).

I dag har Norge 30 frihandelsavtaler med over 40 land, og er i forhandlinger med Kina, India, Malaysia og Vietnam. Siden 2017 har eksporten til Kina vokst raskt, blant annet som følge av bedret markedsadgang og er i dag det raskest voksende markedet for norsk sjømat med en økning på 40 prosent fra 2018 til 2019. EU det største og mest stødige markedet for norsk sjømat, hvor nesten 2/3 av den samlede eksportverdien skapes.

Storbritannia er viktig for sjømatnæringa. I fjor eksporterte vi sjømat dit for over 6 milliarder kroner. 22. januar møter Nesvik sin britiske kollega George Eustice for å diskutere hvordan brexit vil påvirke forvaltning av fisk og handel med sjømat.

– Vi nærmer oss datoen for at britene går ut av EU. Derfor må vi forberede oss på perioden etter brexit slik at handelen kan fortsette som i dag, og at markedsadgangen for sjømat til Storbritannia blir den samme, sier fiskeriog sjømatminister Nesvik.