Nesten en tredjedel av alle kolmulefangster som er tatt av norske fiskefartøy dette året, er levert til konsum. Mandag denne uken var det fangstet og levert 21.470 tonn kolmule til konsum, mens tilsvarende mengde i fjor på denne tiden var 252 tonn. Det melder nettstedet FIS.


( 10.03.2010 )

[raw]

En hovedårsak til den store andelen kolmule som går til menneskeføde, er en kraftig økning i landede fangster tidlig i sesongen. Totalt er det hittil fisket 91.650 tonn, mot vel 61.000 tonn på samme tid i fjor. Produsentene har betalt i gjennomsnitt 266 euro per tonn konsumvare i år, mot 205 euro i samme periode i 2009. Men også for fiskemelprodusenten har prisen økt, fra 158 euro i fjor til 206 euro per tonn i år. Det samlede volumet kolmule som har gått til fiskemel var i 2009 57.851 tonn, mot foreløpig 58.475 tonn i år.

 

De norske kvotene for kolmule er redusert fra 231.973 i 2009 til 205.792 tonn i år. På tross av mindre kvoter er det lite som tyder på at samlet fangstverdi blir mindre, heller tvert om. Om snittprisen på 221 euro per tonn kolmule til fiskemel og konsum holder seg, tyder mye på at den samlede fangstverdien blir høyere enn i 2009. Det kan i den forbindelse også nevnes at andelen kolmule som selges til konsum normalt øker på slutten av sesongen.

 

I år har en stor andel av fangstene blitt levert til produsenter som ligger nærmest de tradisjonelle fiskefeltene, på vestsiden av de britiske øyer. Blant de største kjøperne av kolmule er Arctic fish Processing Ltd, West Ward Fish Export Ltd og Kilybegs Seafood Ltd, alle beliggende i Killybegs. SP/f P.P. Paroe Pelagic på Færøyene, United Fish Ltd i Aberdeen og Fresh Catch Ltd i Peterhead er også blant de store kjøperne i år. Den eneste norske kjøperen er Egersund Seafood i Egersund, som kjøpte 500 tonn kolmule i forrige uke. Det melder FIS.

[/raw]