DEL

I Egersund havnevesen går det stort sett bra. Havnefogd Knut Seglem beskriver rikets tilstand som stabil, uten at han slår i bordet med revolusjonerende nyheter. Etaten har lagt bak seg et brukbart år med rundt 11 millioner i omsetning og et resultat på en knapp million i pluss. Havnen har fått en EU-grensekontrollstasjon for sildemel siden sist vi besøkte havnen. Ellers er de fleste bedriftene i havneområdet preget av gode tider og høy aktivitet.


( 20.06.2008 )

[raw]

Det hersker for tiden stor frykt rundt fremtiden til fergeanløpet i Egersund. Det bekymrer selvsagt også Seglem. Siden en stor andel av havneavgiftene kommer fra fergeanløpene, blir havnevesenet direkte skadelidende om det blir et bortfall av fergetrafikken til kontinentet. De kommende månedene blir i så måte spennende for både byen og kommunen.

 

Men det kan raskt komme alternativer til et eventuelt bortfall av fergedriften. Slik sett er den økende utskipingen av gjenvinning av stål, et eventuelt annen generasjons produksjonsanlegg for biodiesel fra tremasse, servicestasjon for ROV og andre spennende prosjekter, velkomne. Om disse blir realisert, vil de bidra sterkt når det gjelder aktiviteten i havnen og på antall anløp og godsmengde for ikke å snakke om regionen generelt. Det er også etablerte bedrifter i havnen som går med utvidingsplaner, som også vil gi positive utslag når det gjelder aktiviteten i havnebassenget.

 

Havnen opplevde ellers en liten nedgang i det totale antall skipsanløp i fjor, som i hovedsak skyldes reduksjon i anløp til fergeterminalen. Men også fiskeflåten opplevde en liten nedgang. Seglem forklarer dette med at dorgemakrellen i 2007 ble fisket lenger nord. Dermed ble det langt færre sjarker med dorgemaskiner å se i havneområdet tidlig høst. Til sammen 3.172 fartøy var innom havnen i fjor. Av disse var 2.198 fiskefartøy.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.