DEL

Norge eksporterte i fjor 2800 tonn sukkersaltet rogn fra hvitfisk. Eksportprisen var i snitt 19,39 kroner per kilo. Mye av rogna leveres av kystfartøyer. Minsteprisen på torskerogn i Råfisklagets distrikt er sju kroner. Saltet blir rogna solgt for over hundre kroner per kilo på Tsukiji i Japan.


( 30.01.2013 )

[raw]

Forbruket av rogn fra hvitfisk øker raskt i Japan. På de store grossistmarkedene Tsukiji, Asdachi og Oota, omsettes det saltet og krydret rogn fra Alaska pollock, Stillehavstorsk og Atlanterhavstorsk. Ved utgangen av oktober i år var det omsatt 3.550 tonn saltet/krydret rogn. Snittprisen per kilo var over 100 kroner.

Mentaiku, – saltet rogn til salgs på japansk fiskemarked. Foto: Chester Siu/Wikipedia Commons.

 

Krav til kvalitet
– Rognen skal være moden, men ikke så moden at fisken har begynt å gyte. Det er lettere å få tak i pollockrogn enn torskerogn. Men siden denne produseres om bord på fabrikkfartøyer, er det ikke like enkelt å få leveranser av fersk rogn, forklarer fiskehandler Yasuo Kunimitsui til Kystmagasinet.

 

Han har ikke observert prøver av norsk rogn på Tsukiji. Hvilken pris norske eksportører kan oppnå er vanskelig å si, men han synes prisen på rognen som nå eksporteres fra Norge er lav. Men sagt med forbehold om kvalitet.

 

– Vi spiser mye rogn fra svært mange fiskeslag, samt kråkeboller. Lodderogn eksporterer Norge allerede hit, sier Kunimitsui.

 

Grossistpris i Japan
Det er vanskelig å ta utgangpunkt i grossistpriser når mulig pris til fisker for rogn skal estimeres. Fersk laks leveres til Tsukiji for 40 – 50 kroner per kilo inklusiv frakt med fly fra Norge. Den selges videre av grossister/importører for rundt 55 kroner per kilo. Det vil si at den legges til et sted mellom fem og ti kroner per kilo.

Torskerogn selges på billigsalg. Mye tyder på at kystflåten kunne tjent godt om rogna ble solgt til Japan. Illustrasjonsfoto: Kjell Ove Storvik/Sjømatrådet.

 

Det er ikke korrekt å sammenligne et saltet produkt og fersk laks på grunn av lengre holdbarhet hos saltet rogn. Det må også for laksens vedkommende legges til at det omsettes mye større volumer enn det gjøres av saltet rogn. Men det er heller ingen grunn til å tro at fortjenesten til importør/grossist er over 20 kroner kiloen. Legger en til vanntap i forbindelse med salting, samt arbeidsomkostninger på ti kroner, er en nede på rundt 70 kroner. Laks oppnår nok bedre priser på fly. Men selv om det må betales 20 kroner per kilo for fersk rogn, indikerer det en høy pris til de som eksporterer til Japan.

 

Får under halvparten
Når norsk torskerogn ble eksportert for en snittpris på 19,93 i fjor, burde kanskje norske eksportører vurdere om rognen selges for billig i tradisjonelle markeder. Det viktigste markedet for norsk rogn var Sverige. Hele 2.747 tonn av en samlet eksport på 2.820 tonn gikk til Sverige. I tillegg gikk det noen mindre partier til Hellas, Danmark, Litauen og USA.

 

Ifølge japansk statistikk ble torskerogn i fjor i snitt betalt 777 yen (53 kroner med kronekurs 05.12.2012) av japanske importører. Det er rundt samme pris som betales for laks, og mer enn det dobbelte av hva norske eksportører oppnår for torskerogn i eksisterende markeder.

 

Forbedret logistikk
Japanske importører ønsker fersk rogn, slik at de kan salte/krydre denne selv. Ett problem har vært logistikk. Det har vært mangel på cargokapasitet på flyruter til Østen. Dette kapasitetsproblemet er redusert som følge av at flere selskaper fra Midtøsten har begynt flyvninger, eller økt frekvens på flyvninger fra Europa.

 

Mest sannsynlig ville den rogna som nå selges til Sverige kunne oppnå en verdiøkning på 10 til 20 kroner per kilo om den ble eksportert til Japan. I Sverige brukes mye av rogna til produksjon av kaviar. Produsentene av kaviar vil neppe gi rogna fra seg til det japanske markedet frivillig, men nok valgt å betale litt mer. 10 til 20 kroner mer per kilo, ville gitt en ekstra eksportinntekt på 30 – 60 millioner kroner. Hadde en tredjedel tilfalt kystflåten ville det bety viktige inntekter i en periode med lave torskepriser.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.