DEL

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er frustrert over at Island og Færøyene har satt i gang et forsøk på å fiske til seg kvoteandeler på makrell.


( 02.08.2010 )

[raw]

– Det uansvarlege fisket etter makrell som Færøyane og Island har sett i gang i eit forsøk på å fiske til seg kvoteandelar er eit alvorleg trugsmål mot makrellbestanden og det undergrev forvaltningssamarbeidet. Eg ser svært alvorleg på situasjonen, og eg har også drøfta saka med fiskerikommissæren i EU, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Etter gjeldande regelverk er det ikkje tillete å lande fangstar av makrell frå færøyske og islandske fartøy i norske hamner. Unntaket er dei 2000 tonn makrell som Færøyane etter avtale med Noreg kan fiske i norsk økonomiske sone.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.