DEL

Melbu Systems AS er allerede en av markedslederne på sorteringsmaskiner for yngel og smolt. Med denne bakgrunn, og mange års erfaring som leverandør av blødetanker og kjølesystemer utviklet Melbu Systems AS en meget skånsom fiskepumpe, med stor kapasitet.


( 03.04.2009 )

[raw]

SalMar AS på Kverva, med Norges kanskje største slakteri, har meget gode erfaringer med Melbu sitt pumpeanlegg fra ventemerd til bløgging og videre produksjonen. Nå er et nytt produkt lansert, med ensretting av fisk til Seaside elektrobedøver. Dette er et utviklingsarbeid sammen med Nordlaks.

 

I de siste 5 måneder er det satt av store ressurser for å utvikle en ensretter med stor kapasitet, god nøyaktighet og som er meget skånsom for fisken. Jobben er gjort og Nordlaks har bestilt to parallelle anlegg. Det optimale anlegget for slakteri frem til sløyemaskinene er Melbu Systems CWC pumpe, kombinert med ensretter, strømbedøver og bløgging.

 

I samarbeid med 3X Technology leverer vi skrutanker for kjøling og utblødning, som alternativ til Melbu sine tankanlegg, hvor plass og kapasitet er avgjørende for valget. Melbu Systems AS legger meget stor vekt på å tilpasse produktene til kundens krav og forventninger, med konkurransedyktige i priser, med fokus på driftssikkerhet og meget lave vedlikeholdskostnader. Melbu Systems AS satsning på oppdrettssektoren har vist seg å være en suksess for våre kunder.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.