Etter mekling i Tromsø er det fastsatt nye lavere minstepriser for torsk og hyse i Norges Råfisklags distrikt, gjeldende fra 15. desember, melder de involverte organisasjonene.


( 15.12.2008 )

[raw]

Onsdag 10. desember startet Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) forhandlinger med Norges Råfisklag om vinterens minstepriser i salgslagets distrikt.

Det ble oppnådd enighet om forlengelse av gjeldende priser på alle fiskearter bortsett fra torsk og hyse. Det ble også vedtatt at suspensjonen av minsteprisene for kveite skulle videreføres ut året.

 

Det ble i de ordinære forhandlingene ikke oppnådd enighet for torsk og hyse. Saken gikk derfor til mekling.

Meklingsnemnda for hvitfisk innkalte partene til mekling fredag 12. desember. Etter flere meklingsrunder ble partene til slutt enige om nye minstepriser for hyse og den minste størrelsen av torsk.

For de tre størrelsene av torsk over 1 kilo la meklingsnemnda til slutt fram et forslag til løsning. Partene tok dette forslaget til etterretning. Norges Råfisklag fastsatte så dette som vinterens nye minstepriser.

Dette er de nye minsteprisene for torsk og hyse, gjeldende fra 15. desember:

 

Art og størrelse :

Ny pris pr kg:

Endring:

Torsk over 5,0 kg

kr  22,50

( – kr 2,00)

Torsk o. 2,5 kg

kr  19,00

( – kr 2,50)

Torsk 1,0-2,5 kg   

kr  16,00

( – kr 2,25)

Torsk under 1,0 kg

kr  12,00  

( – kr 1,00)

Hyse o. 0,8 kg (snørefanget)

kr  10,50

( – kr 1,00)

Hyse o. 0,8 kg (andre redskaper)

kr    8,50

( – kr 0,75)

Hyse under 0,8 kg 

kr    5,25 

( uendret )

[/raw]