DEL

Frode Teigen, sønn av en eigersunder som bygget opp ett av Thailands største rederier, har blitt en stor investor i norsk og internasjonal fiskeri og oppdrettsnæring. I løpet av kort tid har han blitt en viktig eier i flere norske børsnoterte fiskeri- og oppdrettsrelaterte selskaper, samt Egersund Group. Aksjepostene har en verdi på over 600 millioner kroner.

 


( 19.06.2012 )

[raw]

I 1904 ble Thoresen-rederiet etablert som et skipsserviceselskap i Hong Kong. Formålet var å betjene norske rederier som drev fraktevirksomhet på kysten av Kina og mellom Kina og Siam. I 1937 ble det åpnet et avdelingskontor i Bangkok. Virksomheten i Bangkok vokste og i 1974 ble selskapet Thoresen & Co., (Bangkok) Ltd etablert. Dette selskapet har siden skiftet navn til Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, og er i dag holdingselskap for en rekke selskaper. I 1995 ble selskapet børsnotert i Bangkok.

Dette sistnevnte selskapet var frem til 2006 i kontrollert av eigersunderen Arne Teigen (født 1934). Han drev rederivirksomhet i Egersund inntil han flyttet til Hong Kong og siden til Bangkok. Teigen var i ledelsen i rederiet fra 1978, der sønnene til Arne Teigen, Frode (født 1962) og Ole Ketil (født 1964) også var engasjert. Arne Teigen har også datteren Siv Teigen Bergslien (født 1968), som sammen med ektemannen driver hesteoppdrett på Eigerøy.

Det australske oppdrettselskapet har, som denne plansjen viser, klart å produsere tunfiskyngel. Frode Teigen er selskapets nest største aksjonær.

 

Tjente 1,3 milliarder
Selskapet som Teigen bygde opp i Thailand er aktive innen blant annet shipping, skipsservice, tjenester til offshore olje- og gassvirksomhet og kullgruvevirksomhet (i Indonesia og Filippinene). Selskapets flåte omfattet i fjor 15 tørrlasteskip, åtte subseafartøyer og to borerigger.

Arne Teigen trakk seg som daglig leder og styremedlem i selskapet i en alder av 68 år i 2005. Samtidig varslet også sønnene Frode og Ole Ketil, som begge hadde ledende posisjoner i konsernet, at de ønsket å fratre sine posisjoner. Familien solgte sine interesser i rederiet og innkasserte cirka 1,3 milliarder kroner.

 

Solgte eiendomsselskap
I desember 2006 solgte Teigenbrødrene en eierandel på 47 prosent i eiendomsselskapet Raimon Land Plc til kjøpere i Midt-Østen. Raimon Land er basert i Bangkok, men har også vært spesielt aktive i andre thailandske byer. Frode Teigen realiserte 81 millioner kroner gjennom salget, mens broren Ole Ketil fikk 72 millioner kroner.

Like etterpå kjøpte brødrene seg inn i Grande Asset Hotels and Property. Etter det Kystmagasinet forstår varte eierskapet bare i kort tid før de solgte seg ut igjen med svært god fortjeneste da et datterselskap av Leehman Brothers kjøpte seg inn i Grand Asset. Selskapet eier en rekke store hoteller og eiendommer i Thailand. De skal fortsatt ha store interesser i eiendom i blant annet Bangkok. Men en del av fortjenesten fra shipping og eiendom er nå investert i blant annet Norge.

 

Dette er ett av få steder det har vært mulig å finne bilder av Teigenfamilien. Her er far og to sønner avbildet i en årsmelding tilhørende rederiet Thoresen Thai Agencies.

 

Mediesky millionær
I forbindelse med at Frode Teigen i fjor kjøpte en andel i torskeoppdrettsselskapet Atlantic Cod Farms, beskrev Finansavisen Frode Teigen slik:

– Liker å holde seg under radaren. Verken Finansavisen eller Scanpix har klart å knipse et bilde av ham gjennom årene.

Kystmagasinet har henvendt seg til Frode Teigen via broren Ole Ketil Teigen sin e-postadresse i selskapet Naca Racha Limited i Bangkok, hvor også Frode Teigens thailandske selskap CRC Investments holder til. Men vi har ikke mottatt svar på vår henvendelse. En personlig bekjent av Frode Teigen gjorde oss også oppmerksom på at vi heller ikke måtte regne med noe svar. Han og familien liker ikke oppmerksomhet fra media.

Beskrivende er da Frode Teigen for litt tid tilbake ble tildelt Egersund sin havnepris. Han møtte ikke selv opp for å motta denne. Derved ble også lokalavisen Dalane Tidende snytt for et bilde av mannen som er storaksjonær i mange av byens bedrifter.

Halve Egersund Group, som blant annet eier Egersund Trål, eies av Frode Teigen. Foto: Edmund Mongstad.

 

Største i Akva Group
Frode Teigen, som er bosatt i Bangkok, er nå stor aksjonærer i børsnoterte selskaper innen fiskeoppdrett og fiskeri, Akva Group, Grieg Seafood, Codfarmers, Aker Seafood, Austevoll Seafood og Cermag. Han er også aksjonær i The Scottish Salmon Company, som også er notert på Oslo Børs, samt Clean Seas Tuna som er notert på den australske børsen, samt det ikke børsnoterte torskeoppdrettsselskapet Atlantic Cod Farms AS.
I fjor vår hadde Frode Teigen tatt kontroll over 21,3 prosent i Akva Group. I tillegg eide holdingselskapet Kontrari AS, som er kontrollert av Frode Teigen, 14,5 prosent av aksjene. Dessuten eide selskapet Egersund Group AS 4,2 prosent. Dette selskapet er 50 prosent eid av Kontrari. Til sammen hadde Frode Teigen en direkte og indirekte kontroll på over 40 prosent av Akva Group.

Da Teigen etter en emisjon i andre kvartal i fjor passerte 40 prosent eierskap i Akva AS ble han forpliktet til å gi et tilbud til de andre aksjonærene om å innfri aksjene. Bare noen få aksjonærer godtok tilbudet, men det gjorde at Frode Teigen ved utgangen av august i fjor kontrollerte 43.13 prosent av selskapet. Frode Teigen er nå største aksjonær i selskapet og sitter i bedriftens styre.

 

Størst i torsk
Codfarmers ASA er ledende innen torskeoppdrett i Norge. Tre av ti oppdrettstorsk ble i fjor produsert av selskapet. Ifølge en aksjonæroversikt fra 3. februar i år eier Frode Teigen 26,9 prosent av selskapet, mens Kontrari AS har en eierandel på seks prosent. Det er bare litt over ett år siden Teigen flagget en eierandel på ti prosent i Codfarmers ASA. Siden har han økt sin eierandel i selskapet i flere omganger.

Torskeoppdrett har vært tapsprosjekt så langt. Frode Teigen synes likevel å ha tro på at torskeoppdrett vil bli lønnsomt. Han er største aksjonær i Codfarmers og medeier i Atlantic Cod Farms.

 

Mens dette skrives har Codfarmers hentet inn 30 millioner kroner fra aksjonærene i en reparasjonsemisjon, samt 30 millioner i ansvarlig lån fra eierne. I den forbindelse har det blitt avtalt at Teigen og Kontrari AS sin deltakelse i emisjonen ikke skal medføre at han får over 33 prosent av aksjene i selskapet. Det medfører ikke begrensninger på videre oppkjøp av aksjer i selskapet.

Codfarmers ASA har fra 2006 til 2010 økt omsetningen fra 26 til 62 millioner kroner. I 2008 og 2009 ble selskapet kraftig rammet av svært lave priser på fersk torsk. Resultatet ble et underskudd på 139 millioner kroner i 2008 og 168 millioner kroner i 2009. I 2010 ble underskuddet redusert til 62 millioner kroner. Når dette skrives er ikke resultatet for fjerde kvartal 2011 lagt frem. Tallene som ble offentliggjort i forbindelse med fremleggingen av regnskapet for tredje kvartal tyder på et kanskje enda dårligere resultat i 2011.

Satsningen på Codfarmers er en av de kanskje mest vågale oppkjøpene innen sjømat som Frode Teigen har gjort. Men torskeprisene har i senere tid steget til tross for historisk høye kvoter i Barentshavet. Prisene på oppfôret og oppdrettet torsk har falt fra et snitt på over 29 kroner ved årsskiftet til under 22 kroner per kilo i andre halvpart av februar. Det betyr at Codfarmers nok har gått fra lønnsom produksjon tilbake til røde tall.
Frode Teigen er styremedlem i selskapet. Han har de sist par tre årene hatt tap på flere porteføljer i ulike selskaper. Foreløpig ser det ut som om han er villig til å fortsette satsningen på torskeoppdrett til tross for at det synes vanskelig å få lønnsomhet i dette. Skulle selskapet bli snudd fra tap til overskudd vil aksjene ha en voldsom oppside. Da kan investeringen som er gjort mangedobles i verdi.

 

Atlantic Cod Farms
Parallelt med at Frode Teigen har blitt største eier i Codfarmers satset han også flere millioner kroner på selskapet Atlantic Cod Farms i 2010. Dette selskapet utgjør sammen med Codfarmers i stor grad ryggraden i den gjenværende torskeoppdrettsnæringen. Selskapet er ikke børsnotert. Ifølge siste regnskap levert til Brønnøysundregistrene, eier Frode Teigen 11,6 prosent av selskapet.

 

Fra Cermaq til Grieg Seafood
Frode Teigen var på et tidspunkt oppe i en eierandel på hele to prosent i oppdrettsgiganten Cermaq. Det gjorde ham til en av selskapets største aksjonærer. Men han har i en periode på rundt halvannet år solgt mer enn trefjerdedeler av Cermaq-aksjene, og han eide i februar 0,43 prosent av selskapet. I stedet har han valgt å kjøpe seg opp Grieg Seafood, hvor han gjennom sitt holdingselskap nå er selskapets nest største aksjonær med 13,66 prosent av selskapet.

Frode Teigen er femte største aksjonær i Aker Seafoods, som driver fiskefartøyer og foredlingsanlegg. Foto: Aker Seafoods.

 

Frode Teigen satt i fjor ikke i bedriftens styre. Det er ikke usannsynlig at han på generalforsamlingen som avholdes 24. mai blir valgt inn i bedriftens styre. I tillegg til Frode Teigen, eier hans bror Ole Ketil Teigen 0,72 prosent av Grieg Seafood.

 

Femte største i Aker Seafood
I Aker Seafoods er Frode Teigen nå den femte største aksjonæren med en andel på 1,2 prosent av aksjene. Listen over interesser i norske fiskeri- og oppdrettsselskaper stopper ikke der. Han kontrollerer også 0,55 prosent av Austevoll Seafood. I det skotske selskapet The Scottish Salmon Company, som er notert på Oslo Børs, eier han 4,7 prosent og er selskapet nest største aksjonær.

 

Eier halve Egersund Group
Eierinteressene til brødrene omfatter også selskaper som ikke er børsnotert. Egersund Group eies av selskapet Kontrazi AS. Dette selskapet eies femti prosent av Frode Teigen og femti prosent av Hans Kristian Mong.

Selskapets juvel er Egersund Group, som eier Egersund Trål AS og som er en av Nord-Europas største produsenter av trålredskaper. Under paraplyen Egersund Group ligger også Egersund Net AS, Egersund Herøy AS, Meløy Notbøteri AS, Egersund Island EHF, UAB Egersund Net AS, Egersund Mek AS, Yes Maritime AS, Egersund Management AS og Sørvest Holding AS. Samlet har selskapene en omsetning på rundt en halv milliard kroner.
Eierne tok ut et konsernbidrag på 28 millioner i 2010. Med driftsresultat på rundt 50 millioner i snitt i senere år, har vi konservativt satt selskapets verdi til 500 millioner kroner i oversikten over Teigen sine investeringer i Norge. Hvor mye han har betalt for halvparten av Egersund Group vites ikke.

 

Inn i tunfiskoppdrett
Det børsnoterte australske selskapet Clean Seas Tuna har i flere år drevet oppfôring av viltfanget, blåfinnet tunfisk (makrellstørje), samt oppdrett av fiskeslagene kingfish og mulloway. Selskapet har også lykkes i å produsere tunfiskyngel. Dette er et gjennombrudd som på sikt kan være med på å begrense fisket på de truede bestandene av blåfinnet tunfisk.
I mars i fjor kunne selskapet kunngjøre følgende:

”En av verdens største private investorer innen den globale akvakulturindustrien har skaffet seg 17 prosent av aksjene i Clean Seas Tuna Limited etter kjøp av aksjer for 6,9 millioner australske dollar. Clean Seas Tuna opplyser at de har fått inn 6,9 millioner australske dollar ved å utstede 62,7 millioner aksjer til en pris av 11 cent per aksje til den internasjonale oppdrettsinvestoren Frode Teigen. De nye aksjene representerer 15 prosent av Clean Seas Tuna sine aksjer, og øker derved Teigen sin totale aksjeandel i selskapet til 17 prosent.

Teigen er en av verdens største private investorer i den globale akvakulturnæringen, i tillegg til at han har betydelige aksjeposter i flere større internasjonale oppdrettselskaper som Codfarmers, Atlantic Cod Farms, Grieg Seafood, Aker Seafoods, Austevold Seafood, Cermag og Norway Pelagic.”

Selv om selskapet Clean Seas Tuna kunngjorde at Teigen var en langsiktig investor, kan mye tyde på at han har begynt å selge seg ned i selskapet. Siden han investerte i oppdrettsselskapet har aksjene falt kraftig, og var i andre halvpart av februar nede i 0,064 cent per aksje. Det er nesten en halvering av kursen Teigen betalte i fjor. De aller fleste av Teigens aksjer i dette selskapet eies via et thailandsk investeringsselskap som heter CRC Investments Inc. Av de 13.618.634 aksjene som ble solgt i januar i år var CRC Investments Inc notert som eier av 12.228.108 aksjer.

 

Ferjedrift, gruvedrift, olje og gass
Rederiet Fjord Line AS, som opererer ferjeforbindelse, av stor viktighet for norsk sjømateksport mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals i Danmark, samt at de driver hurtigferje mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen. Dette selskapet er nå i praksis et familierederi hvor brødrene Frode og Ole Ketil til sammen eier 83,3 prosent. De to brødrene tok over kontrollen i første halvdel av 2007. Da var rederiet så godt som konkurs. Egenkapitalen var tapt.

De to Teigenbrødrene Frode og Ole Ketil reddet Fjordline fra konkurs, og eier nå 83 prosent av rederiet.

 

Men Teigen-brødrene kom inn med ny kapital. Siden er enda mer kapital skutt inn, og rederiet MasterFerries, som opererte en hurtigferje fra Kristiansand til Hirtshals, er fusjonert inn i selskapet. To store nye cruiseferjer er bestilt ved Bergen Group sitt verft i Fosen i Trøndelag. Skrogene bygges for tiden ved Stocznia Gdansk verftet i Polen og utrustning skal skje i Fosen. Den første fergen skal være i drift fra oktober i år.
Ruten til Danmark betjenes i dag av den noe utslitte ferjen Bergensfjord. Denne ferjen kan ta 840 passasjerer og har en maks fart på 19 knop. De nye ferjene vil gjøre 21,5 knop og ta 1.500 passasjerer. I vinter har dårlig vær ført til at Bergensfjord har måttet kansellere mange avganger. For sjømateksportører er punktlighet viktig. Fisk skal leves on-time til kjøpere i Europa. Rederiet, som har slitt med utslitte fartøyer og dårlig økonomi, har i praksis blitt reddet av asiatiske shippingkapital brakt til Norge av de to brødrene.

Familien Teigen sine interesser stopper ikke med dette. Med Frode i spissen er de engasjert i gruvedrift, olje- og gassutvinning, oljeboring, offshorefartøyer, medeierskap i Grand Hotell i Egersund og en lang rekke andre virksomheter. Frode Teigen er den som er største investor i Norge.
Får vi en oppgang i lakse- og torskeprisene kan hans investeringer i fiskeri- og oppdrett raskt gå fra nåværende verdi på rundt 600 millioner kroner til over en milliard bare innen fiskeri- og oppdrett. Legges hans andre investeringer i Fjord Line og ulike børsnoterte og private selskaper sammen, er samlet verdi antakelig nærmere, eller kanskje over en milliard kroner. Ganske imponerende av en investor som de fleste i fiskeri- og oppdrettsnæringen ikke en gang har sett et bilde av.

Frode Teigens eierinteresser i fiskeri- og oppdrett februar 2012

Selskap

Antall aksjer

Selskapets verdi

Andel %

Estimert  verdi

Akva Group

11.140.000

223

43,1

96,2

Aker Seafood

1.000.000

617

1,2

7,3

Codfarmers**

18.906.585

155

33,0

51,2

Grieg Seafood*

15.250.000

629

13,7

86,2

Cermaq

Ca. 465.000

7.654

0,4

32,9

Austevoll Seafood

1.110.000

5.088

0,6

28,0

Egersund Group*

——-

500

50,0

250,0

Clean Seas Tuna

68.098.246

96

13,6

26,5

The Scottish Salmon Company

7.833.000

466

4,7

21,9

Atlantic Cod Farms

ukjent

ukjent

11,6

ukjent

Samlet verdi

 

15.398

 

600,2

* Broren Ole Ketil eier i tillegg 798.837 aksjer, tilsvarene 0,72 prosent av selskapet.  ** Tallene viser andel etter at pågående reparasjonsemisjon er fullført.

Kilder: Proff.no, Oslo Børs, Australian Securities Exchange, Brønnøysundregistrene, The Stockexchange of Thailand, selskapenes oversikter over aksjonærer m.m..

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.