DEL

En ny type sjømat er på vei inn i markedet: Krabbeburgere og krabbetapas. Ragnvald Pettersen ved Rørvik Fisk tar med seg produktene når han denne uken reiser til Brussel.


( 28.04.2009 )

[raw]

Krabbeburgere og -tapas (småburgere) innebærer en helt ny kategori av sunn sjømat med kort tilberedingstid. Produktene svarer dermed på en av utfordringene som ble påpekt i en fersk analyse av krabbenæringen: forbrukerne krever produkter som er raske og enkle å tilberede.

På plass i regionale kjeder
– Vi har veldig god tro på disse produktene, sier Ragnvald Pettersen over en skurrende telefonlinje, på vei til European Seafood Exposition i Brussel. – Vi har ikke stand i Brussel i år, men vi har en fast kundemasse som vi vil pleie, og da vil vi blant annet promotere de nye krabbeproduktene.

Han understreker likevel at de per dags dato ikke har konkrete eksportplaner, og at det ennå gjenstår mye markedsføring i det norske markedet. – Vi har fått produktene inn hos Coop og REMA regionalt, og skal kjøre en del demoer fremover, og prøve å få produktene inn på høyere nivå.

Stor verdiøkning
De nye krabbeproduktene er ikke bare tilpasset moderne forbrukerkrav, men også bedriftens eget ønske om lettere omsetning av biprodukter fra krabbe. En rapport om utviklingsprosjektet slår fast at enkelte bestandsdeler av krabbe har vært vanskelige å omsette til akseptable priser, blant annet kjøtt fra legg og bur samt rogn og levermasse.

Vanlig markedspris for blokkfrosne bestandsdeler til industriformål ligger ifølge rapporten på rundt 20-25 kr/kg. På årets krabbekonferanse i januar, kunne Fridrik Sigurdsson i SINTEF MRB fortelle om en utsalgspris fra butikk på 122 kr/kg for krabbetapas.

Utnytter alle bestanddeler – og litt hvitfisk
De ferdige produktene gjør det mulig å utnytte alle krabbens tre bestandsdeler: brunmat (innvoller), burmat og leggmat. I tillegg har bedriften fått anledning til å gjenbruke både produksjonsanlegg, kompetanse og omsetningskanaler for et av sine andre produkter: farse av hvitfisk.

På grunn av det høye vanninnholdet i krabbekjøttet, viste deg seg vanskelig å binde sammen kjøttet på en god nok måte. Etter gjentatte forsøk med ulike norske og utenlandske oppskrifter, som blant annet brukte griljermel og brød, ble det besluttet å forkaste alle tilgjengelige oppskrifter. I stedet tok Rørvik Fisk utgangspunkt i sin egen fiskefarse og blandet krabbekjøtt med hvitfisk. Resultatet viste seg å kombinere gode bindeevner med det som i rapporten blir beskrevet som en “rund og god smak”.

Bakgrunn
Innenfor dagligvarehandelen har det har vært jevn økning i omsetningen av krabbe, fra 55 millioner kr i 2002 til 78 millioner kr i 2007. Inkludert markedet for storhusholdning, kom råvareverdien i 2007 opp i 100 millioner kroner. Gjennomsnittlig konsumpris på fersk taskekrabbe har økt fra 86 kr/kg i 2003 til 126 kr/kg i 2007.

Prosjektet er gjennomført av Rørvik Fisk AS i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk / SINTEF MRB, og delfinansiert av RUBIN, Krabbeutvalget ved FHF og Innovasjon Norge. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har administrert prosjektet på vegne av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.