-Med et fornuftig høstingsregime kan vi høste nok raudåte og mesopelagisk fisk til å fôre fem ganger så mye oppdrettsfisk, sa Webjørn Melle under en felles pressefrokost som Nofima, Nifes og Havforskningsinstituttet arrangerte i under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim i forrige uke.

Tema for Melles foredrag var «Nye marine ressurser – hvordan fôre fem fisk når det ikke er mat nok til to.

– Raudåta er Norges viktigste marine art. Dersom vi skal øke fôrproduksjonen, er vi nødt til å høste lenger ned i næringskjeden. Disse organismene har mye fett og lite miljøgifter, sa Melle.

Miniseminar Nor Fishing

Webjørn Melle tok for seg raudåtas betydning for foring av oppdrettsfisk i fremtiden.

Fra Nifes deltok forsker Lene Secher Myrmel med foredraget ”Miljøgifter og fedme – Hvem er høna? Og hvor er egget?” Nofimas bidrag var “Slår kloa i norsk farvann – Fangst, forvaltning og marked for snøkrabbe” med forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker.

Snøkrabbe, raudåte og mesopelagisk fisk var også tema senere på dagen da Havforskningsinstituttet arrangerte et miniseminar i samarbeid med Fiskeridirektoratet om nye arter. Der tok forsker Jan Sundet for seg utbredelsen til snøkrabben i våre farvann.

– Vi må overvåke både effekten snøkrabben har og spredningen av den, sa Sundet.