DEL

Interessen var stor da fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og utenriksminister Jonas Gahr-Støre åpnet BarentsWatch i Tromsø 30. mai.


( 31.05.2012 )

[raw]

– Norge er en havnasjon, og våre havareal er syv ganger større enn landarealet. Nå samler vi vår kunnskap om bruken av og ressursene i havet på ett sted slik at alle kan ta del i den. BarentsWatch er en milepæl i nordområdesatsinga, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

BarentsWatch er en stor satsning fra regjeringens side, og en sentral byggestein i nordområdesatsinga.  Prosjektet er et pionerprosjekt og skal føre til blant annet bedre sikkerhet til sjøs, økt innsikt og kunnskap om havet og et mer helhetlig bilde av hva som skjer i våre havområder.

 

– BarentsWatch vil gi oss både et øyeblikksbilde av aktiviteten i våre områder og historiske data. Man vil for eksempel kunne se værforhold, bølger og skipstrafikk, i tillegg til utviklinga av for eksempel av temperaturer, utbredelse av fiskeslag, fiskefelt og skipstrafikk over tid, sa fiskeri- og kystministeren.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.