Det ettårige studieprogrammet "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2009" skal bidra til økt markedsorientering og dermed bedre lønnsomhet og konkurransekraft i fiskeri- og havbruksnæringen. Deltakerne dekker kun egen tidsbruk samt "kost og losji".


[raw]

Programmet er et kompetansetilbud under Marint verdiskapingsprogram i Innovasjon Norge, rettet mot sjømatbedrifter i hele verdikjeden. Ansatte i bransjeorganisasjoner oppfordres også til å søke. Norges Handelshøyskole er fagansvarlig leverandør, og deltakerne får 30 studiepoeng på bachelornivå. Innovasjon Norge dekker fullt ut kostnadene med det faglige programmet. Deltakernes innsats er kun kostnaden ved egen tid samt reiser og opphold, melder FHF.

 

Programmet skal øke deltakernes kompetanse i strategi og markedsføring. Det er lagt opp til høy grad av anvendelse av kunnskapen gjennom cases og oppgaveløsning relatert til egen bedrift. I tilegg til internasjonalt anerkjente foredragsholdere og veiledere, vil en rekke næringslivsledere dele kunnskap og erfaringer gjennom forelesninger og bedriftsbesøk.

 

Programmet består av seks samlinger, der fire er i Bergen, en i Tromsø og en i England/Frankrike. I tillegg arbeider deltakerne i grupper med konkrete prosjektarbeid som skal bidra til å utvikle bedriftene eller nettverket. Mesteparten av arbeidet vil foregå mellom samlingene. NHH gir omfattende veiledning av arbeidsgruppene i samarbeid med Norsk Sjømatsenter.

[/raw]