Det er kjøtt som er mat i Uruguay. Fisk er en spesialitet som spises ved spesielle anledninger. Hai, laks og torskefisk er blant sjømatproduktene som importeres. Bare en uvesentlig andel av importert sjømat kommer fra Norge, og hele 27 land har større markedsandel enn Norge.


[raw]

Kanskje er 3,49 millioner kjøttetende uruguayanere et uinteressant marked. Men det mener ikke andre lands eksportører. Landet har en matkultur som er sterkt påvirket av det spanske kjøkken. Det betyr at en rekke norske produkter burde ha et marked her.

 

Flere norske fiskeriselskaper har hatt nær kontakt med Uruguay. Flere av selskapene som fisker i Antarktis etter krill eller tannfisk har etablert kontorer i landet. Alternativet har vært det mye mer økonomisk og politisk ustabile Argentina. Men om mange fiskebåtrederier har benyttet havnen i hovedstaden Montevideo, har få norske bedrifter forsøkt å etablere noe marked for norsk fisk.

 

Landets egen fiskefangst er under 150.000 tonn i året. Mye av denne fisken eksporteres til markeder som er villig til å betale med enn det innenlandske markedet. En stor del foredles også i Uruguay og eksporteres videre. Det samme gjelder for mye av (i første rekke) lysingen som importeres.

 

Fiskeflåten består i hovedsak av små kystbåter som fisker langs landets 660 kilometer lange kystlinje. En del båter, som blant annet opererer i internasjonalt farvann med uruguayansk flagg, losser fangstene enten for reeksport fra Montevideo, eller losser sør i Argentina eller til frysebåter ute på havet. Det finnes også en del trålere som i første rekke fisker etter lysing, corvina og croaker. Dette er en i første rekke mellomstore trålere som iser fisken.

 

Import og eksport

I 2008 ble det eksportert 114.136 tonn fisk fra Uruguay. Det største markedet var nabolandet Brasil og Nigeria, som importerte henholdsvis 28.853 tonn og 24.500 tonn. China importerte 12.312 tonn, det aller meste croaker. Italia og Spania som hver tok i mot henholdsvis 4.730 tonn og 2,824 tonn er godt betalende markeder som i første rekke importerer stor lysing.

 

I fjor ble det importert cirka 35.000 tonn sjømat til Uruguay til en verdi av 50 millioner amerikanske dollar. Langt over halve volumet og cirka førti prosent av volumet var hai. Den nest største artikkelen var fersk lysing. Først på trettende plass kom et tradisjonelt norsk eksportprodukt, laks. Det ble importert 533 tonn fersk laks og 493 tonn fersk filet. Et lite og uinteressant marked vil sikkert noen si.

 

Økonomi i rask vekst

Ifølge Verdensbanken har Uruguays brutto nasjonalprodukt økt voldsomt. Selv i fjor var det, på tross av den globale finanskrisen, en økning på 2,17 prosent. Året før var økningen 11,22 prosent og i 2007 10,66 prosent. Veksten i brutto nasjonalprodukt skylles ikke minst vekst i eksportnæringene.

 

I 2006 var landets totale eksport på 3,99 milliarder dollar. I 2008 økte eksporten til 5,06 milliarder og i fjor er den estimert til å passere sju milliarder dollar. Kjøtt og mat er viktigst og utgjorde i fjor 1,65 milliarder dollar. Selv om eksporten øker raskt det et stort underskudd på handelsbalansen. Importen var i fjor på nesten ni milliarder dollar.

 

Den kraftige økonomiske veksten i landet, kombinert med en stadig viktigere supermarkedssektor gjør landet til et interessant marked. I dag lekker det inn produkter over grensen fra Argentina og Brasil. Men markedet er fortsatt ikke klar for dyr klippfisk, på linje med den som blir eksportert til Brasil. Men det burde være et marked for klippfisk som kan økes betraktelig. At landet er lite og markedet konsentrert gjør det mulig for mellomstore eksportører å håndtere dette.

 

Under navnene Géant og Disco har den sveitsiske Casinokjedens 52 hypermarkeder og supermarkeder vært en pådriver for fremveksten av butikker med en stor andel importerte fiskeprodukter. Tienda Inglesa er en annen kjede med et rikt utvalg av frossen fisk.

 

Få importører dominerer

Det er noen få importører som dominerer de viktigste produktene. Siete Mares SRL sto i fjor med sine 7.700 tonn for en tredjedel av haiimporten. Fripur S.A. tok inn 5.276 tonn fersk sløyd hodekutta lysing fra Argentina, og hadde i praksis markedet helt alene. 672 tonn tunfisk var derimot fordelt på 16 importører. Verdt å merke seg for norske fiskeeksportører er at supermarkedskjeden Casino sine Disco-butikker gjennom selskapet Supermercado Disco del Uruguay S.A. importerte sin egen tunfisk. Det er 46 importører, men rundt 30 av disse står for 95 prosent av sjømatimporten. Flere har som eksemplene viser tilnærmet monopol i en del av markedet.

 

Pålitelig statistikk

Uruguayansk statistikk er svært oversiktlig og gir et godt bilde av forhold mellom eksport og import av ulike sjømatprodukter. Tallene som oppgis med hensyn til Norge for 2009 korresponderer med de tall som Eksportutvalget for Fisk oppgir. Det avviket som finnes i verdier er ikke mer enn hva som kan tillegges forskjell i CIF og FOB pris samt kursvariasjoner ved omregning fra dollar. Norske eksport er FOB pris omregnet i forhold til gjeldende kurs på tidspunkt varen eksporteres, mens uruguayansk statstikk er omregnet etter gjeldende kurs ved produktenes innklarering til landet.

 

Påsketorsk

Det har nettopp vært påske. Uruguay er et katolsk land hvor fastetiden, som tradisjonelt innledes onsdag i den syvende uken før 1. påskedag, fortsatt er en tradisjon. Mange katolikker spiser i denne perioden ikke rødt kjøtt, men skifter dette gjerne ut med fisk. I Uruguay har det blitt en tradisjon å flotte seg med torsk, helst klippfisk, i selve påskeuken.

 

Den norske eksporten til Uruguay bærer preg av denne mattradisjonen. I år ble det i januar eksportert 12 tonn klippfisk. Halvparten er klippfisk av lange og halvparten klippfisk av sei. De to foregående årene har det bare blitt importert klippfisk av lange. I fjor utgjorde norsk import bare 13 tonn produktvekt av en total import av torskefisk på 75 tonn produktvekt.

 

Norsk laks er fraværende

Norsk laks er så godt som fraværende fra markedet. Laksen som selges er fra Chile. Det er kanskje naturlig siden Uruguay ligger i Sør-Amerika. Men det finnes muligheter.

 

Laks, spesielt røykt laks, har vokst i popularitet og selges på de aller fleste supermarkeder. Det skotske selskapet John Ross jr. i Aberdeen er en av markedslederne innen importert røykelaks. De har lykkes selv om det er et selskap som har satset på delikatesseprodukter. Det viser at det finnes et marked for annet enn svært rimelige produkter. Det ble i for importert 15 tonn røkt laks til en snittpris på 15,14 dollar. Omregnet etter kurs på seks kroner blir det cirka 91 kroner per kilo. Gjennomsnittlig pris FOB Norge for røykelaks var 93 kroner, mens FOB Norge for laks eksportert til EU var 87 kroner. Mange markeder betalte atskillig mindre, selv om prisen uruguayanske myndigheter oppgir er CIF.

 

Selskapet Norben er landets største røykeri. De supplerer de fleste supermarkene med røykt fisk. De benytter både atlantisk laks og Stillehavslaks i produksjonen. Norben skal ha en markedsandel på 60 – 70 prosent. Det er også tilgjengelig skotsk laks. Norsk har vi ikke klart å finne. Mulighetene for norske produsenter til å komme inn på markedet burde være gode. Selv om norsk laks ikke er tilgjengelig er det mange forbrukere som forbinder laks med Norge.

 

Hummer er et annet nisjeprodukt som har kommet inn på markedet de siste årene. Det domineres av frossen amerikansk hummer levert av Portland Shellfish Company Inc i Portland, New England. At slike produkter har blitt vanligere er både et resultat av økende kjøpekraft, voksende middelklasse og et økende antall supermarkeder.

 

Hvitfisk

Det blir årlig importert over 5.200 tonn fersk lysing. Det innebærer i praksis at hver eneste uruguayaner spiser et par, kanskje flere middager med lysing. Dette er en blanding av liten rimelig lysing og noe større lysing. Importprisen, som i snitt er på 1,57 dollar per kilo, tyder på at det er mest liten fisk. Fripur S.A. selger fersk lysing, og de foredler mye av lysingen til ferdige retter. Selskapet importerer også krabbe, blekksprut, akkar og andre produkter. Bedriften er total dominerende innenfor hvitfisk.

 

Hermetikk

Det er i første rekke innen hermetikk det er mange importerte merker. Blant annet Stührk Caviar, Costa Mereespezializaten, Neue Rügen Fisch fra Tyskland, sørafrikanske Breco, de spanske merkene Coqueiro, Calvo, Cabo de Peñas, Albo og Isabel, for å nevne noen. Hermetikk omfatter blant annet tunfisk, sardiner, makrell og muslinger.

 

Muligheter

EU godkjente i begynnelsen av mars at DINARA (Det Nasjonale Direktoratet for Akvatiske ressurser) kan utstede eksporttillatelser til bedrifter som tilfredsstiller EUs sanitære krav. Dette kan på lengre sikt tilrettelegge for økt eksport til EU.

 

I 2009 var fangstene som ble landet lavere enn på mange år. I første halvår falt fangstene med over 43 prosent. Det er lite som tydet på at økt fiske i andre halvår klarte å kompensere for mye av dette fallet. Svikt i lysingfisket kan gi høyere priser og mangel på råstoff. Lokale foredlingsselskaper som Fripur vil da enten satse å økt import av lysing fra Sør-Afrika, Namibia eller andre land. Et annet alternativ kan bli import av torskefisk. Uruguay er uten tvil et interessant marked for norske eksportører.

[/raw]