Trett mannskap og feilbedømmelser er viktige årsaker til ulykker til sjøs, har Sjøfartsdirektoratet slått fast. Et sunnere kosthold på fartøyene kan derfor være et viktig bidrag til å gjøre mannskapet mer våkne og opplagte. Det mener Kraemer Maritime AS og noen de store underleverandørene av proviant, Bama, Mills og Tine. På forsommeren holdt de et kurs for stuerter på større fartøy, for å inspirere denne gruppen til å satse på et mer balansert kosthold om bord.


[raw]

Kurset for stuerter på norske fartøy ble holdt i regi av Kraemer Maritime AS med Bama, Mills og Tine som støttespillere. Arrangementet gikk av stabelen på Norsk sjømatsenter i Bergen, og happeningen var en blanding av teori og praktisk handling, det siste i form av en kokkekamp med råstoff fra de tre matleverandørene. Kystmagasinet ble hanket inn som meddommer. La meg si med en gang at dette ikke var noe enkel jobb, for maken til dyktige kokker og variasjon av lekre retter samlet i ett rom har vi sjelden sett maken til. Vi smakte oss gjennom alt, men noen enkeltvinner var vanskelig å skille ut.

 

Egil Erstad fra Mills (t.v.) og Øyvind Leth-Olsen i aksjon.


Teori først
Men før selve matlagingen var det teoretisk gjennomgang av ulike sider ved kostholdet på fartøyene, og man så på mulighetene som finnes på råstoffsiden når det gjelder å lage et sunnere og mer balansert kosthold. Key Account Manager hos Kraemer Maritime, Therese Chr. Hjortland, ledet kurset. Selskapet hun representerer er største norske leverandør av proviant, rekvisita, verktøy med mer til alle typer fartøy. Fiskeflåten er en viktig gruppe, selv om rigg og offshoreflåten er den største og mest dominerende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mye lekkert og smakfullt på Kraemer Maritime sitt kurs.


På grunn av ulike omstendigheter måtte flere av deltakerne melde avbud til kurset. Derfor var det bare tre stuerter fra større offshorerederier som deltok. Men arrangementet ble ikke noe mindre interessant av den grunn. Hovedmålet med kurset var å stimulere og inspirere deltakerne til å endre bruken av råvarene om bord på fartøyene. Bruk av mer ferske råvarer og frukt og grønt var blant punktene. Også det å bruke råvarene når det er sesong, for på den måten å legge bruken til et tidspunkt hvor smaken er best og hvor innholdet av vitaminer er størst. Utfordringen for mye av det grønne er at skipene ofte har lengre perioder på havet uten mulighet for nye forsyninger. Derfor var en av anbefalingene å bruke mer rotgrønt, fordi det har lengre holdbarhet.

 

Større krav
Erling Dag Steffenssen fra Kraemer Maritime AS lokalisert i Ålesund, var også til stede. Denne avdelingen har fiskeri som en av sine viktige kundegrupper. Overfor Kystmagasinet slår han fast at kostholdet om bord på fiskefartøy har endret seg ganske mye de senere årene. Kravene fra mannskapet har blitt større, og rederiene satser også sterkere på dette området, fordi de blir stadig mer klar over hvilken betydning kostholdet har. Det er ikke alle steder at det lenger holder å være kokekyndig fisker. Krav til fagbrev som kokk blir stadig mer vanlig.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Man kan bli sulten av mindre.


På kurset ble det også trukket frem at matkravene generelt om bord på norske fartøy har endret seg kraftig de siste årene. Folk reiser mer, de har fått bedre privatøkonomi og har blir mer vant til internasjonale råvarer og retter. For 30 år siden var det sjelden å se paprika som ingrediens. I dag er denne og andre eksotiske grønnsaker stadig mer vanlig å se i maten og på bordet i messene. Det stiller også større krav til den som tilbereder maten.

 

Ekstra utfordringer
Det ble organisert tre kokkelag under kurset til Kraemer Maritime AS. På det ene laget stilte stuert, Ruth Karin Breivik, til daglig om bord i ”Seven Sisters”, et nytt offshorefartøy i Siem Offshore, og kokk Pål Jetmundsen i Tine. Breivik er sjef for åtte personer i forpleiningen om bord, og hver dag lager de mat til 70-80 personer. Turnusen er 4-5 uker om bord og tilsvarende fri. Stuerten forteller til Kystmagasinet at de har et svært internasjonalt mannskap om bord, noe som gir ekstra store utfordringer til de som lager mat.

 

Lag nummer to besto av kokken Thor Morten Sivertsen fra Bama og stuert Ole Johnny Eikrem, også han i Siem Offshore, men om bord på et annet offshorefartøy, ”Sophie Siem”. Fartøyet har et mannskap på 15. Eikrem forteller at han prøver å lage et variert og spennende kosthold om bord, og målet er å få folk til å glede seg hver gang de skal sette seg til bords. Han er vant til å lage norsk husmannskost med sosekjøtt og kjøttkaker som hovedretter, og han er usikker på om han tør endre på dette. Stuerten tar uansett signalene fra mannskapet alvorlig, og om han registrerer den minste grad av misnøye, blir menyen endret.

 

Vanskelig med slingring
Kokk i Mills, Egil Erstad, kokkelerte sammen med Øyvind Leth-Olsen, en av de faste stuertene om bord på Siem Offshore sin standbybåt ”Ocean Knarr”. Han er alene om kostholdet til et mannskap på ni. Hans største utfordring når han er ute, er slingringen. Alt må sikres hele tiden, og etter hvert blir det en vane å ikke legge ting fra seg uten å sørge for sikring. Olsen forteller at han prøver å holde et variert kosthold om bord, med mat med mye smak. Han går en turnus på fire uker ute om gangen, mens nye forsyninger kommer hver 14. Dag.

 

Kjøkkenet til Norsk sjømatsenter på Bontelabo i Bergen er godt utstyr og egner seg flott til slike aktiviteter som det Kreamer Maritime AS hadde denne dagen. Det var imponerende å se seks profesjonelle kokker i aktivitet, skulder mot skulder, og det er ikke vanskelig å skjønne at maten blir spesielt god når det er fagfolk som står for lagingen. De tre leverandørene, Bama, Mills og Tine stilte med alle råvarene, og kokkene hadde litt av hvert å velge mellom blant ulike typer kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker.

 

Deltakerne samlet og klare for et herremåltid med 15-20 forskjellige retter.


Trøtt av tunge måltider
Thor Morten Sivertsen fra Bama snakket varmt om bruken av alt det grønne, og han streket under at all næringen sitter i stilken.  Han slo også fast at kostholdet på et fartøy er viktig for sikkerheten, og at riktig ernæring gir et mer våkent mannskap. Store tunge middager er ikke spesielt gunstig når man (etterpå) skal ut å utføre en sikkerhetsmessig viktig jobb rett etterpå. Man blir trøtt og mister konsentrasjonen etter en solid middag med for eksempel raspeballer, kjøtt og pølser.  Kokken fra Bama sitt stikkord er balansert kosthold. Han hadde også noen gode tips til stuertene, som å flytte salater og annet fremst på buffetbordet, slik at den verste sulten stilles før man inntar de tyngre kjøttrettene. Hans signal til stuertene om bord, var også at de ikke lager fullt så mye mat. Det er ikke nødvendig med to kilo kjøtt per person, slo han fast.

 

Etter et par timers hektisk koking med varierte retter av kjøtt, fisk og grønnsaker, ble til slutt alt servert som buffet for testing og lunsj.  Det var meget smakfulle retter som ble servert, og alt var lekkert pyntet og dandert. Dessert hadde de også fått tid til å lage. Også denne avdelingen besto av en variert og smakfull meny.

 

Therese Chr. Hjortland i Kraemer Maritime AS forteller til Kystmagasinet at de ofte kjører kurs som dette for stuerter og kokker på norske fartøy. Deltakelsen er som regel stor, og utbyttet likeså, i følge deltakerne. Selskapet hun er Key Account Manager i, er en stor leverandør av mange type varer til skipsflåten, også proviant, og de har lange tradisjoner med maritim forsyning og logistikk, faktisk helt tilbake til 1955. Selskapet har totalt 70 ansatte, og de har avdelinger langs hele kysten, i Hammerfest, Tromsø, Kristiansund, Florø, Bergen, Ålesund og Stavanger. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

[/raw]