Kystmagasinet 1.13: Skader på propell og skjev propellaksling eller rorstamme er skader som kan føre til langvarige driftsavbrudd og et langt verkstedsopphold. Langt fra alle rorstammer, propellakslinger og propellblader er lagervare. Ved MarineShaft i Hirtshals har de løsninger som kan spare en reder for både tid og penger.


( 10.04.2013 )

[raw]

I verste fall må ny aksling maskineres, en prosess som kan ta lang tid om stålet skal bestilles fra et støperi. For et fiskefartøy som er avhengig av å fiske sine kvoter mens fisken er tilgjengelig, er tid svært viktig.

En aksling som dette skulle en gjerne to at burde skrapes. Men den kan opprettes og føres tilbake til sine opprinnelige mål, og det for en brøkdel av kostnaden ved kjøp av ny aksling.

 

– Det kan i noen tilfeller være opptil ni måneders ventetid hvis et større skip skal få laget en ny propellaksling helt fra grunnen av. Og selv ventetid på en måned eller to kan bli veldig dyrt. Vi har spesialisert oss på å rette opp skjeve akslinger uten oppvarming av stålet. Sendes en aksling fra et norsk verft til oss, kan vi i mange tilfeller returnere en ferdig opprettet aksling i løpet av ett til tre døgn, forteller administrerende direktør Knud Andersen.

 

Utviklet for 40 år siden
Kaldoppretting av akslinger var det et annet selskap, O. C. Christensen som utviklet for førti år siden. Dette selskapet ble oppkjøpt av Wärtsilä. I 2004 valgte Knud Andersen og Anders Jensen å slutte i Wärtsilä for å etablere MarineShaft i Hirtshals. Mindre enn ti år etterpå har bedriften vokst til rundt 90 ansatte. Oppdrag utføres for verft og rederier over hele verden. Og selv om kaldoppretting av akslinger er en svært viktig del av virksomheten, har den blitt utvidet til å omfatte en rekke andre tjenester til skip.

– Vi vil gjerne satse sterkere på fiskeflåten, – også den norske forteller markedssjefen, Lisa Hjermitslev.

 

Tilbyr alle former for service
– Vi har et annet selskap som heter MarineService som er totalleverandør av tjenester innen skipsreparasjoner. De jobber med motor, gir, propeller, vinsjer og dekksutstyr, stål og sveisearbeid og hydraulikk. Mye av arbeidet foregår der skipet er. Det trenger ikke nødvendigvis å anløpe Hirtshals. Våre medarbeidere har det nødvendige utstyret for i de fleste tilfeller å kunne utføre arbeidet der skipet er, forteller bedriftens markedssjef Lisa Hjermitslev til Kystmagasinet.

 

Til nå har norsk fiskeflåte vært en liten kunde. Men Vestviking er blant gode kunder som har benyttet MarineService ved flere anledninger, deriblant til full overhaling av skipets Wichmann motor.

MarineShaft er nært tilknyttet selskapet MarineService. Her utføres full overhaling av motoren til Vestviking, en Wichmann fra 1985.

 

Trykk på 6000 tonn
Kaldoppretting av akslinger er hard arbeid hvor det benyttes en kraftig hydraulisk presse. Er skadene på akslingen store kan det ta flere uker før den er ordnet. Men som oftest, og spesielt akslinger for fiskefartøyer, har en tykkelse som gjør at det normalt er snakk om få dager å rette opp akslingen.

 
– En aksling som er rettet opp er ofte bedre enn en original aksling. Det vil alltid være avvik. Når vi leverer en aksling skal den ha et avvik på retthet på mindre enn 0,05 millimeter. Den leveres da med klassesertifikat.

 

Arbeidet med å rette opp akslingene er et håndverk. De dreies rundt manuelt og utsettes for et press på opptil 3.000 tonn. Vi har under bygging ytterligere en presse. Denne vil ha et trykk på hele 6.000 tonn. Dette vil gjøre det enklere å jobbe med store akslinger med tykkelse på 1.000 millimeter, noen ganger mer, forklarer Andersen, som legger til at de har arbeidet med akslinger med hele 25 meters lengde.

Skadde propellblader kan gjenoppbygges, enten de er i bronse eller rustfritt stål.

 

Klassegodkjent rundstål på lager
Noen ganger er en aksling så ødelagt at den ikke kan rettes opp. Da er også muligheten til stede for at MarineShaft på relativt kort varsel kan ordne problemet. De har et stort lager av klassegodkjent rundstål liggende slik at nye akslinger kan dreies. Å dreie en ny aksling tar noen dager, og er ofte dyrere enn å få rettet opp en skjev.  Og som oftest kan en skjev aksling rettes opp.

 

– Vi prøver å ha på lager det meste et fartøy kan ha brukt for. Ikke bare rundstål slik at vi kan maskinere nye akslinger, men også fôringer i rustfritt stål og bronse.

 

En aksling kan ha andre skader enn bare å være skjev. Det kan være behov for å fjerne riper og små hakk og lignende i akslingen. Vi tilbyr da mikrosveising, som er en prosess som ikke skaper varme som kan påvirke stålet i akslingen. De ferdige akslingene kan vi også overflatebehandle med belegg, som for å forhindre korrosjon, forteller Andersen.

-MarineShaft foretar full renovering av propellanlegg.

 

Renoverer propell og ror
Skader på aksling er ofte også forbundet med skader på propell og ror. MarineShaft foretar full renovering og reparasjon av ror. Dette blir utørt ved verkstedet, eller der fartøyet befinner seg. Propellblader i bronse eller rustfritt stål, som har fått avslått biter ved berøring med bunn, blir bygget opp igjen. Er rorstammen vridd, skjev eller på annen måte ødelagt blir denne tilbakeført til originale mål. Alt arbeid er godkjent av samtlige ledende klasseselskaper, opplyser Andersen.

 

– Vi må vedgå at vi i liten grad til nå har markedsført våre tjenester mot den norske fiskeflåten. Men i forbindelse med at vi satser sterkere på å tilby andre tjenester til fiskeflåten gjennom MarineService, er det naturlig at vi også satser sterkere på å gjøre våre tjenester innen kaldoppretting av akslinger kjent. Det kan være mye å spare på å opprette en skadet aksling, både i form av spart tid og ikke minst kostnader, sier Hjermitslev.

[/raw]