Marine Harvest velger den norskutviklede holdbarhetsindikatoren Keep-it® som en viktig bidragsyter til sitt tilbud på det internasjonale sjømatmarkedet. Marine Harvest blir dermed det første globale sjømatselskapet som kan tilby kunder og forbrukere et verktøy som viser produktets faktiske ferskhet og holdbarhet, noe som vil redefinere hvordan bransjen og konsumentene forholder seg til ferskhet på fisk.

– Norsk fisk er svært ettertraktet på det globale markedet. Samtidig har fisken det travelt i kjølekjeden og noen ganger kan veien helt frem til forbruker bli både lang og uforutsigbar. Med Keep-it holdbarhetsindikator kan vi tilby våre kunder og forbrukere et verktøy som både er enkelt og smart, og som sikrer at den høye kvaliteten vi har på våre produkter blir ivaretatt. Dette tror vi vil bidra til å styrke vår merkevare, sier Ola Brattvoll, Konserndirektør for salg og marketing i Marine Harvest.

Keep-it holdbarhetsindikator er det eneste verktøyet på markedet som gir løpende informasjon om faktisk holdbarhet gjennom å registrere temperatur over tid, i motsetning til det tradisjonelle datostempelet som er et statisk estimat. Gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til konsumpsjon, vil holdbarhetsindikatoren sikre ferskhet, matvarekvalitet og redusere matsvinn.

I den nylig inngåtte avtalen mellom Marine Harvest og Keep-it Technologies er planen å lansere Keep-it holdbarhetsindikatorer i ti markeder innen utgangen av 2019. Allerede i 2017 skal flere testlanseringer finne sted i sentrale europeiske land og dagligvarekjeder. Marine Harvest og Keep-it Technologies er representert på verdens største sjømatsmesse denne uken, Seafood Expo Global som finner sted i Brüssel 25.-27. april, og vil her lansere det nye samarbeidet.

– Samarbeidet med Marine Harvest gjør at vi kan innta det internasjonale markedet på en meget effektiv og relevant måte fordi sjømat er et svært egnet ferskvareprodukt for Keep-it. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid, og det er stort for oss som en liten gründerbedrift å nå kunne ta steget ut på verdensmarkedet sammen med et norsk verdensledende sjømatsselskap. Vi er ydmyke ovenfor denne muligheten, men mener allikevel at vi sammen med Marine Harvest vil kunne skape en aldri så liten revolusjon i markedet for fersk fisk, sier Kristen A. Hovland, Administrerende direktør i Keep-it Technologies.

Treffer en grønn bølge i Europa

Mer enn 25 millioner produkter med Keep-it indikatorer er solgt i Norge hittil og har blant annet bidratt til at REMA 1000 sitter i førersetet når det gjelder faktisk holdbarhet på ferskvarer og bekjempelse av matsvinn i Norge. I Europa eksisterer det ingen reelle konkurrenter til Keep-it, men fra både matvarebransjen og forbrukere er det en etterspørsel etter bedre rutiner og verktøy for matkvalitet og mattrygghet, samtidig som myndighetene i flere land arbeider aktiv for å redusere matsvinn.

– Holdbarhetsindikatoren Keep-it kan derfor bli et nøkkelinitiativ for å skape videre vekst i ferskfisk kategorien både i og utenfor Europa og vi har store forventinger til denne nye teknologien, sier Brattvoll.

Avtalen mellom Marine Harvest og Keep-it kommer i kjølvannet av en rettet emisjon mot nye investorer og eksisterende aksjonærer til Keep-it Technologies® AS.

Kapitalen er øremerket internasjonal ekspansjon og økt produksjon på Alna i Oslo. 2017 blir et gjennombruddsår for Keep-it.

 

Om matkasting i Norge og Europa

 • Hvert år kastes bortimot 355 000 tonn fullt spiselig mat i Norge.
 • I Norge står matindustrien og dagligvarehandelen står for 39 prosent av matsvinnet, mens forbrukerne står for de resterende 61 (ForMat konferansen september 2016).
 • EUs eget program for å redusere matsvinn har avdekket at det hvert år kastes nesten 90 millioner tonn mat i EU hvert år. 55 millioner europeere ikke har råd til mat av god kvalitet annenhver dag.

 

Om Keep-it holdbarhetsindikator

 • Det eneste verktøyet som gir løpende informasjon om faktisk holdbarhet på matvarer.
 • Registrerer temperatur over tid og viser hvor mange dager faktisk holdbarhet som gjenstår.
 • Er unikt kalibrert til holdbarhetsprofilen for hvert enkelt produkt og settes på som siste steg i emballeringsprosessen
 • Den mørke stripen beveger seg fra høyre mot venstre. Tallet under viser antall dager igjen.
 • Innholdet i indikatoren er harmløst og plasten kan resirkuleres.
 • Finnes i dag hos REMA 1000, Kolonial.noog på Oslo Universitetssykehus.
 • I 2017 vil det produseres mer enn 30 millioner indikatorer for det norske markedet
 • REMA 1000 har opplevd økt forbrukertilfredshet, redusert matsvinnet og økt lønnsomheten.