Marine Harvest synes det er riktig av regjeringen å åpne for bærekraftig vekst i havbruksnæringen.


( 02.10.2014 )

Forskerne har tidligere pekt på at det er potensial for å produsere fem millioner tonn laks i Norge i 2050. Det tilsvarer en femdobling av dagens produksjon. Marine Harvest mener dette ikke er mulig å oppnå uten et lavere lusepress. Det er ikke mulig med dagens regelverk, dagens teknologi, og det er ikke mulig å få til uten en samlet, koordinert næring.

 

– Hvis næringen mener alvor når vi sier at vi skal være bærekraftige, kan vi ikke lukke øynene for luseutfordringene. Bare ved å håndtere dette, kan vi vokse. Derfor er regjeringens forslag riktig vei å gå, sier konserndirektør kommunikasjon i Marine Harvest, Kristine Gramstad.

 

Forslaget fra regjeringen gir alle selskap mulighet til å vokse fem prosent per eksisterende konsesjon, mot at hele konsesjonen underlegges krav om lavere antall lus per fisk: 0,1 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt per fisk og maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

 

Marine Harvest har et langsiktig utviklingsperspektiv, og mener langsiktig vekst er viktig for fremtidig verdiskaping, rekruttering og for miljøet.

 

– Vi bygger en industri for fremtiden. Derfor kan vi ikke ta unødig risiko som kan sette både fremtidig og nåværende verdiskaping i en fantastisk industri i fare, sier Gramstad.

 

I høringsuttalelsen som selskapet sendte til Nærings- og fiskeridepartementet denne uken, innrømmer Marine Harvest at forutsetningen for vekst er krevende. Men selskapet mener det lar seg gjøre.

 

– Det er veldig få anlegg som møter kravene for vekst med dagens situasjon, men vi har anlegg der det er mulig å få det til, sier Gramstad.

 

– Vi oppfatter at regjeringens ønske er å få næringen til å ta enda et skritt nærmere løsningen på lakselusutfordringene. Færre medikamentelle behandlinger og lavere lusepress er veien å gå. Det nye forslaget fra regjeringen vil stimulere til en utvikling i denne retning.

 

Marine Harvest ber videre i sitt høringssvar regjeringen vurdere å utvide fristen for å takke ja til veksten, samt om at regjeringen gjør en ny vurdering på om hydrogenperoksid skal regnes som medikamentell behandling i forskriften.

 

I og med at lakselus allerede er et stort problem, er det viktig at myndighetene sørger for hyppigere kontroll og tilsyn med både eksisterende og de anleggene som får utvidet produksjon.

 

– Vi har flere ganger tidligere påpekt at Mattilsynets kontrollvirksomhet ikke er omfattende nok, sier Gramstad. Vi har vanskelig for å tro at Mattilsynet vil kunne ivareta det økte kontrollbehovet med dagens rammer, og ber om at det blir avsatt mer midler til dette.