DEL

Primex har inngått samarbeid med Marel for å utruste deres spennende hi-tech produksjonsanlegg for hvitfisk i Norge. Anlegget skal ta i bruk den nyeste prosessteknologien for å sikre en økonomisk og toppmoderne produksjon, slik at utbyttet, kvaliteten og produktiviteten optimaliseres.


( 09.05.2017 )

Det nye anlegget på Myre i Vesterålen skal være operasjonelt tidlig 2018, og hovedproduksjonen vil være vakumpakkede torskeporsjoner og -loins.

Prosess prioriteringer

Primex sin investering i Marel utstyr og programvareløsninger er nøye gjennomtenkt og passer perfekt til selskapets produksjonsfokus- som er å produsere kvalitetsprodukter, samt maksimere gevinsten ved redusert svinn og optimal råvareutnyttelse. Dette samtidig som arbeidskraftkostnadene holdes lave, og man tar høyde for fremtidige kapasitetsendringer.

Marel-utstyret på Myre blir å finne langs hele prosesskjeden, fra grading av råmateriale, pre-trimming, automatisk pinboning og porsjonering etterfulgt av kvalitetskontroll og pakking. I tillegg til svært høy grad av automatisering, vil Primex bruke Innova programvareløsninger til å administrere og optimalisere hele produksjonsprosessen: kontroll av råmaterialet som kommer inn, samt kontroll av produksjonen basert på produktordrer.

Overvåking og sanntids informasjon fra produksjonen er Innovas store styrke. Data på utstyrets effektivitet- som oppetid, ytelse og kvalitet er viktig informasjon, og gir ledelsen mulighet for optimalisering av utstyrets effektivitet. På denne måten sikres også optimal avkastning på investeringen.

REDUSERER SVINNET

Marel sitt batching- og porsjoneringsutstyr sørger for svært lite svinn, og dette er spesielt viktig i torskeproduksjonen, der svinnet normalt sett er stort.

Dette gjør at FleXicut blir en viktig brikke i Primex sitt anleggskonsept. FleXicut planlegger hvordan hver enkelt filet bør kuttes, en produktoptimaliseringen som gir meget stor verdi. Hver filèt fra pre-trim linjen blir sendt inn til FleXicut, der den analyseres, pinbone blir skjært ut og filèten porsjonert i henhold til forhåndsdefinerte preferanser.

Anlegget tar i bruk helt ny robot-teknologi for å forbedre produktflyt og –håndtering. Denne nye produksjonteknologien tar automatisering til et nytt nivå innenfor hvitfiskindustrien.

Kvalitetsdesign

Marel utstyret er designet for å håndtere råvarene så varsomt som overhode mulig samt for og holde produksjonstiden og den manuelle håndteringen på et minimum. Disse egenskapene er med på øke produktkvaliteten, noe som er spesielt viktg innenfor produksjon av loins og andre produkter av høy kvalitet, og som er avgjørende for anleggets lønnsomhet på lang sikt.

«Denne nye fabrikken er et spennende prosjekt for Marel og som vil sette en ny skyhøy standard for hvitfiskindustrien», sier Bergur Gudmundsson, prosjektleder hos Marel Fisk. “Vi er svært begeistret over å være involvert i designet av løsninger som vil gi resultater både innenfor kvalitet, avkastning og primærproduktforholdet, og vi ser frem til å utvikle dette sammen med Primex i fortsettelsen.”

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.