Newzelandske rederier sliter med å skaffe mannskap til trålere. Tre store chartrede trålere som fisker for rederiet Independent Fisheries i Canterbury ligger fortøyd i havnen Lyttleton. De ukrainske og russiske mannskapene har reist hjem etter endt arbeidsperiode, og nye mannskaper har ikke fått visum på grunn av Covid-19 restriksjoner. Independent Fisheries har nå lagt skipene i opplag på ubestemt tid.

Det store sjømatkonsenet Sealord regner med å måtte legge fartøyene Meridian og Professor M Aleksandrov i opplag når mannskapene skal skiftes 1. oktober. Sealord trenger totalt 160 fiskere til å bemanne skipene.

Rederiene har bedt myndighetene å gjøre det enklere for utenlandske mannskap å få visum etter at det er innført strenge restriksjoner på innreise til New Zealand som følge av Coronapandemien. De påpeker at filmarbeidere og en rekke andre yrker får visum. Situasjonen kan koste New Zealand 725 millioner newzealandske dollar i tapte eksportinntekter og tap av 425 arbeidsplasser i landbasert foredling.

De aktuelle fartøyene er store eldre russiske og østeuropeiske frysetrålere, chartret av de newzelandske selskapene. Det hevdes av det har vist seg umulig å få kvalifisert newzealandsk mannskap.