Regler kan være så forvirrende at selv Norges Råfisklag ikke forstår dem helt, selv etter mange år. I dette tilfellet Kystmagasinet beskriver, medfører regelen at fartøyet ikke får selge til best mulig pris. Derved taper mannskapet lott.


( 01.05.2018 )

Regler kan være så forvirrende at selv salgslagene ikke forstår dem helt, selv etter mange år. I dette tilfellet Kystmagasinet beskriver, medfører regelen at fartøyet ikke får selge til best mulig pris. Derved taper mannskapet lott og rederiet inntjening.

Leveringsplikten for torsketrålere begrenser ikke bare muligheten til å selge fisk til best mulig pris hvor som helst på kysten. Den betyr også i noen tilfeller at det ikke er reell konkurranse mellom kjøpere med adgang til å kjøpe fangsten.

Reglene er også så kompliserte, at til tross for at de har eksistert i mange år, må aktørene, inklusiv Råfisklaget fortsatt henvende seg til fiskeridepartementet for å få avklart hvordan de skal tolkes.

Skal fangsten fordeles?
I en henvendelse til Fiskeridepartement skriver omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag:
«Så har det dukket opp et nytt spørsmål i kjølevannet av samme leveranse. Omtalte kjøper med anlegg i Kiberg, Stofi v/Bjørn Ronald Olsen, stiller følgende spørsmål: Vi hadde et tilfelle i på onsdag denne uke som jeg synes er litt spesiell. Det var en leveringsplikt fangst:

«Fersk Auksjon Norges Råfisklag («Kongsfjord») leveringsforpliktelse til Vardø, Båtsfjord og Kjøllefjord/Region 1.»
Jeg var interessert i fangsten for produksjon i Kiberg. Tok kontakt på vanlig måte som begunstiget og tilkjennega min interesse. Fikk da beskjed om at det var en til som var interessert, Lerøy Seafood AS. Siden vi var to stykk ba jeg om at fangsten ble delt mellom oss.

Dette ble avvist fra auksjonisten i Svolvær ved at fangsten ikke skulle deles, men at de to begunstige, Lerøy Seafood AS og Storbukt Fiskeindustri AS avdeling Kiberg måtte by og den høyeste fikk tilslaget.

Jeg mener dette er en feiltolkning fra Norges Råfisklag sin side.

Dette føyer seg inn i rekken av spørsmål som dukker opp i forbindelse med salg av tilbudspliktig råstoff, og ofte kommer spørsmålene i siste liten, rett før auksjon avsluttes. Vi har ikke oppfattet det sånn at kvanta som dette skal kunne deles opp og fordeles mellom aktuelle kjøpere. Men spørsmålet er nå kommet opp, og vi må be departementet klargjøre hvordan dette skal takles, skriver Godtliebsen.

Skal fordeles på anleggene
Problemstillingen som vel Råfisklaget ikke burde ha problemer med å forholde seg til, er interessant. Skal fangsten deles, ikke selges til høystbydende, vil det bety mindre inntekt til fartøyet, og følgelig mindre lott til mannskapet.

Bergljot Strømme Svendsen i Fiskeridepartementet svarer at fartøyeier bestemme om tilbudet bare gjelder deler av fangsten eller hele. Vi (departementet) har vurdert tilbudsplikten (Båtsfjord, Kjøllefjord og Vardø) opp mot tilbudsplikten til ex «Kerak». Dette vilkåret er formulert slik at de tre anleggene Arctic Catch, KS WøhniFish Vardø og Kiberg Arctic skal tilbys 1/3 av fangstene til hver. Her har altså myndighetene uttrykkelig spesifisert fordelingen, skriver Strømme Svendsen. Hun presiserer samtidig at tilsvarende regel ikke gjelder for tilbudsplikten til Båtsfjord, Kjøllefjord og Vardø.

Det er derved klart at fangst som leveres ett sted må fordeles med like andeler på flere kjøpere, og ikke alt til den som vil betale best og derved gi fiskerne mest i lott. Andre steder kan fangsten derimot selges til den som betaler best.