DEL

På en konferanse som starter i Belgia torsdag, vil flere forskere påpeke at det ikke er nok Omega-3 tilgjengelig til å dekke behovet. Mangelen kan skape gylne muligheter for norsk pelagisk industri ved at verdien på pelagisk fisk vil øke.


( 01.03.2011 )

[raw]

På konferansen Global Summit on Nutrition, Health and Human Behaviour i Bruges i Belgia kommende torsdag og fredag, vil det bli fokusert på hvordan verdens befolkning skal få dekket sitt behov for Omega-3 fettsyrer.

 

Ifølge NutraIngredienst vil professor dr. Jack Winkler ved London Metropolitan University i sin innledning fokusere på den voksende utfordring det vil være å skaffe sikker og reguler tilgjengelighet av Omega.3 i store nok mengder til å møte behovet for jordens befolkning. Det er forventet at det i år 2050 vil være ni milliarder mennesker på jorden.

 

– Vi er nødt til å dekke behovet mer mere enn bare fisk, vil Winkler forklare i sin innledning. I følge Winkler har menneskene i de fleste land et for lavt inntak av Omega-3. Det er en realitet som verden foreløpig ikke har innsett. Normalt fokuseres på mangel på jod, jern, vitamin-A og i økende grad på Zink. I for liten grad fokuseres det på karbohydrater, fett og protein, og enda mindre grad på Omega – 3.

 

Problemet er ifølge professoren at hjerte- og blodkarlidelser og mental kapasitet er komplekst, og rollen av mangel på omega-3 er ikke klar nok for mennesker, og derfor ikke tatt på alvor.

 

– Det er en stor oppgave vi har foran oss. Vi er still på det stadium at vi må overbevise verden om de positive effektene Omega-3 har. Men på den annen side må vi se på hvordan vi skal skaffe nok Omega-3.

 

På konferansen vil det også bli påpekt at det ikke nødvendigvis er en løsning å oppfordre menneskene til å spise fisk. Mange bestander er overfisket, og et slikt fokus kan forsterke disse problemene.  Men i følge Winkler er dette feil. Det er en dum tilnærming til spørsmål om bærekraft i stedet for en gjennomtenkt tilnærming, vil Winkler fastslå på konferansen.
Norge er en av verdens største produsenter av fisk for konsum med høyt Omega-3 innhold. Makrell er påstått å være fiskearten med høyest innhold av fettsyren. Men både sild, lodde og brisling er fiskeslag med høyt innhold av Omega-3. Det samme er oppdrettsartene laks og ørret. Men spørsmålet der vil bli om inntaket av Omega-3 i fôret er høyere eller lavere enn Omega-3 innholdet i laksen.

 

At omega-3 også selges i kapsler øker ikke mengden tilgjengelig omega-3. Kildene er den samme fisken som enten kan konverteres til annen fisk eller spises av mennesker. Økt fokus i fremtiden på verdien av omega-3 kan øke populariteten til pelagisk fisk som menneskemat, og derved også inntjeningen til fiskerne.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.