51 beslag er resultatet av hummerkontroller på Vestlandet den siste uken. Kontrollene fortsetter denne uken, melder Fiskeridirektoratet.


( 02.09.2009 )


[raw]

Hummeren er en truet art langs norskekysten, og det er derfor ikke lov til å fange hummer før 1. oktober. Det er også satt egne regler for krabbeteiner og torskeruser blant annet for å forhindre uønsket fangst av hummer. Til tross for den alvorlige situasjonen for hummerbestanden ser Fiskeridirektoratet at en del fritidsfiskere stadig faller for fristelsen til hummerfangst mens det ennå er fredningstid.

 

Den siste uken har Fiskeridirektoratet derfor drevet aktiv kontrollvirksomhet for å bekjempe ulovlig hummerfiske på Vestlandskysten. Resultatet av kontrollene i uke 35 så langt i uke 36 er beslag av 11 torskeruser, 37 teiner, 2 garn og 1 glip. Det er også delt ut 5 advarsler. Det er Fiskeridirektoratets eget fartøy «Munin» fra Sjøtjeneste Sør som har stått for kontrollene og beslagene. Båten er fortsatt på Vestlandet, og vil fortsette sine kontroller i tiden som kommer. Beslaglagt utstyr blir levert politiet sammen med en anmeldelse.

[/raw]