Norsk hvitfisk møter tøffere konkurranse fra den vietnamesiske mallearten pangasius i Spania, et typisk torskemarked. Spanjolene spiste fire ganger mer pangasius enn norsk hvitfisk i fjor. Mye tyder på minst like tøff konkurranse i dette markedet i år


( 22.02.2011 )


[raw]

I ifølge tall fra den vietnamesiske fiskeprodusent- og eksportørorganisasjonen VASEP ble det i perioden januar til og med november i fjor eksportert 48.372 tonn pangasius. Dette er en økning på 2,6 prosent fra samme periode I 2009. Eksporten i desember brakte mest sannsynlig eksporten godt over 50.000 tonn.

 

Til sammenligning eksporterte Norge i fjor 49.770 tonn fisk til Spania. Tallene blir ikke helt sammenlignbare da pangasius eksporteres som filet uten skinn og bein. Pangasius er hvitfisk og konkurrerer i første rekke med torsk og lysing. Den norske eksporten besto blant annet av 34.436 tonn fersk laks, samt 2606 tonn laksefilet. Trekkes dette fra de norske eksporttallene viser disse at det norske bidraget til det spanske konsumet av hvitfisk var under 13,000 tonn. Det innebærer at spanjolene nå spiser mer enn fire ganger så mye pangasius som norsk hvitfisk. Den voldsomme økningen i import av pangasius de siste årene kan tyde på at spanjolske konsumenter i økende grad velger denne fisken foran den tradisjonelle bacalaoen – torsk.

 

Eksporten av pangasius til EU falt med 2,8 prosent I kvantum til cirka 201.500 tonn ved utangen av november. Samtidig falt verdien på importen med hele 7,8 prosent i perioden. Det betyr at norsk fisk i fjor møtte enda sterkere priskonkurranse fra den allerede svært rimelige fisken.

 

Lave priser, og mye negativ omtale i pressen i mange land har rammet pangasiusnæringen. I perioder har viktige markeder som Egypt, Brasil og Russland stoppet all import av pangasius av frykt for at fisken skulle være helsefarlig. I USA foregår det nå en voldsom lobbyvirksomhet for å få på plass tiltak som kan begrense importen av pangasius.

 

I tillegg til dette har Pakistan, Filippinene, Malaysia og Indonesia en økende produksjon av pangasius. Denne vil i første rekke dekke innenlandsk etterspørsel. Thailand reduserte sin import av vietnamesisk pangasius med nærmere førti prosent til cirka 7000 tonn i fjor. Inntil Brasil i september stoppet all import av pangasius, ble det importert cirka 7400 tonn.

 

Det skal svært lite til før vietnameserne må presse mer pangasius inn i de europeiske markedene. Blant de land VASEP mener har et interessant potensial er Storbritannia. Landet er EUs største importør av hvitfisk. Økt import av pangasius kan i første rekke ramme importen av hvitfisk fra Norge, Island og Færøyene.

 

Det er varslet en reduksjon i den vietnamesiske produksjonen i år. Men det er svært usikkert hvor stor den vil bli. Samtidig arbeides det med innføring av en minste eksportpris på pangasius. Mye tyder på at markedet er villig til å betale litt mer, spesielt hvis produksjonen blir redusert.

 

Vietnams eksport av pangasius Jan. – Nov. 2010

Marked

Januar – November, 2010

Endring fra 2009 (%)

Tonn

(Mill. USD)

Volum

Verdi

EU

201.484

462,186

-2,8

-7,8

Spania

48.372

107,942

2,6

-5,3

Tyskland

33.844

83,612

-12,2

-16,2

Nederland

26.970

68,711

12,6

7,3

Polen

20.674

37,827

-12,1

-16,1

USA

48.093

151,013

26,0

22,7

ASEAN

37.449

70,151

-5,4

-13,8

Singapore

11.768

23,663

2,5

-0,9

Thailand

6.181

14,412

-28,4

-37,0

Malaysia

10.060

13,817

5,2

-0,5

Mexico

34.056

74,114

21,3

14,0

Russland

29.722

50,296

-27,7

-25,0

Australia

13.964

39,499

17,9

16,4

Kina & Hong Kong

20.884

37,334

21,2

18,3

Hong Kong

16.408

29,269

6,1

1,9

Saudi Arabia

19.170

35,567

42,3

35,5

Andre

190.464

356,768

16,6

14,2

Total

595.287

1276,927

6,3

2,8

   

Vietnams eksport av pangasius November 2010

Marked

Januar – November, 2010

Endring fra 2009 (%)

Tonn

(Mill, USD)

Volum

Verdi

EU

17.125

39,212

-3,5

-4,1

Spania

4.417

10,061

16,1

11,4

Tyskland

2.528

5,959

-11,3

-18,4

Nederland

2.463

6,025

25,4

16,7

Polen

1.491

2,853

-18,0

-16,3

USA

6.278

20,338

88,0

86,7

ASEAN

3.217

6,105

-20,6

-25,5

Singapore

944

1,991

2,7

7,3

Thailand

538

1,175

-48,8

-55,6

Malaysia

826

1,234

-0,2

19,1

Mexico

3.918

8,637

90,2

93,9

Russland

1.807

3,305

-57,3

-52,7

Australia

1.202

3,440

-10,5

-10,0

Kina & Hong Kong

1.899

3,579

13,6

18,4

Hong Kong

1.525

2,748

-2,6

-1,7

Saudi Arabia

2.067

3,998

41,2

50,8

Andre

19.572

37,388

-1,4

1,7

Total

57.085

126,002

2,4

7,1

[/raw]