Selv om årets prøvefiske etter makrellstørje ble avsluttet uten at noen av fartøyene som fisket med not eller line fikk fangst, er det mye som tyder på at bestanden er på vei opp.

Mer enn 13 fiskefartøyer har til nå fått makrellstørje som bifangst ved til sammen 14 anledninger. Talbor har meldt inn makrellstørje to ganger.

Størja som blant annet har blitt tatt under kolmulefiske utenfor Irland, og i makrellfiske i Nordsjøen, er i snitt meget stor. For eksempel leverte Kvatro fire størjer som ble tatt 20 september med vekt på henholdsvis 152 kilo, 175 kilo, 207 kilo og 234 kilo. Den største fangsten ble tatt av Hovden Viking som 15. september fikk 21 størjer på til sammen 3.800 kilo. Samlet vekt på de 42 størjene som er tatt som bifangst er 8.399 kilo.

Dessverre er det mangel på kunnskap om hvordan størje skal behandles. Ingen av størjene er etter det Kystmagasinet kjenner til eksportert til Japan, hvor blant annet islandsk størje har blitt betalt flere hundre kroner per kilo. Som bildene i tilknytning til denne artikkelen viser, er det svært variabelt hvordan størjene har blitt behandlet.

Norske størjefangster per uke 25. oktober 2015

FARTØYNAVN UKE VEKT ANTALL
       
Gardar 7 165 1
Rav 10 502 3
Libas 12 223 1
Brennholm 13 180 1
Åkerøy 15 370 2
Norderveg 15 184 1
Talbor 37 454 2
Langenes 37 178 1
Hovden Viking 38 4293 21
Talbor 38 278 1
Jøkul 38 360 2
Birkeland 39 151 1
Kvatro 39 891 4
Nordørn 40 170 1
Sum   8399 42