2017 betyr langt mer makrell. Norge, EU og Færøyene ble i dag enige om at det skal fiskes 1 020 996 tonn makrell neste år.

Kyststatene til makrell møttes denne uka til forhandlinger om makrell i Clonakilty i Irland. Norge, EU og Færøyene ble, i tråd med forvaltningsplanen, enige om en totalkvote (TAC) på 1 020 996 tonn makrell for 2017. Neste års kvote blir dermed 14% høyere enn årets kvote.

– Det er positivt av makrellbestanden er i god forfatning og at det er grunnlag for å øke makrellkvoten til neste år, Det er også godt at trepartsavtalen mellom Norge, EU og Færøyene har blitt videreført, sier fagsjef i Sjømat Norge, Kyrre Dale.

Island, Russland og Grønland står fortsatt utenfor avtalen. – Vi skulle gjerne hatt dem med i dette samarbeidet. Det hadde vært det aller beste, men til nå har kravene fra disse partene vært for høge til at de kan tre inn i avtalen, sier fagsjef Dale.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 503 245 tonn til EU (49,29%), 229 821 tonn til Norge (22,51%) og 128 655 tonn til Færøyene (12,6%). I tråd med trepartsavtalen mellom Norge, EU og Færøyene fra 2014 er det avsatt 159 275 tonn (15,6%) av totalkvoten til Island, Russland og Grønland.