DEL

Den islandske eksporten av makrell gikk bokstavelig talt til himmels i fjor. Og i flere markeder rapper islendingene solide markedsandeler fra Norge. Islandske eksporttall er en ubehagelig overraskelse for norske eksportører.


( 02.03.2011 )

[raw]

Fra en eksport på 13.190 tonn i 2009 økte eksporten med 300 prosent til 52.541 tonn i fjor. Og som for silda, så rapper islendingene markedsandeler fra Norge i det viktige russiske markedet. Dette klarer islendingene ved å nærmest selge makrell til dumpingpris. Mens prisen Fob Norge var kroner 11,35 i første halvår i fjor, var prisen Fob Island USD 1,25. Det gir med halvårets snittkurs på amerikanske dollar på 5,96 en pris på bare 7,45 kroner per kilo. Det betyr at islendinge solgte makrellen 35 prosent rimeligere enn norske eksportører.

 

Under pelagiske dager i begynnelsen av september kunne analytiker Kristin Lien fra Eksportutvalget for Fisk opplyse at Island hadde eksportert 12.403 tonn makrell frem til og med utgangen av juli i fjor. I 2009 eksporterte landet 13.190 tonn, så det lå i kortene at Island ville øke eksporten kraftig. I 2009 ga Island seg selv en kvote på 112.000 tonn, mot 130.000 tonn i fjor.

 

I islandsk offisiell fangststatistikk oppgis makrell bare som ”annen pelagisk fisk”. Det kan nesten synes som om det ikke er noe ønske å fortelle omverdenen nøyaktig hvor mye makrell som fiskes. Det ble i fjor fisket 156.170 tonn ”annen pelagisk fisk”. 149.964 tonn ble fisket i islandsk sektor, og mest sannsynlig stort sett utelukkende makrell. Det er ukjent hvor store mengder makrell som ligger på islandske fryselagre, eller hvor mye som eventuelt er lagret i fryselagre andre steder i Europa. Men det synes klart at Island er på vei til å bli en svært viktig eksportør av fryst makrell.

 

Island har rappet markedsandeler fra Norge i flere viktige markeder for makrell. Norsk eksport av makrell til Russland falt fra 19.998 tonn i 2009 til 15.975 tonn i fjor. Samtidig økte islandsk eksport fra 8.614 tonn i 2009 til hele 34.153 tonn i fjor. Island har i løpet ett år rett og slett kapret det russiske markedet fra Norge.

 

Ett annet eksempel er Litauen. Norge eksporterte i 2009 2.453 tonn dit. I fjor falt kvantumet til 1.498 tonn. Samtidig økte Island sin eksport fra 1.854 tonn u 2009 til 5.329 tonn i fjor. Med andre ord også et annet marked islendingene har klart å kapre ved å selge til “dumpingpriser”.

 

Islands eksport av fryst makrell 2010 og 2009

 

Tonn 2010

Tonn 2009

Benin

53

 

Bulgaria

148

 

Kina

291

10

Danmark

759

162

Egypt

657

 

Færøyene

 

2.212

Georgia

185

 

Tyskland

55

4

Ghana

26

 

Israel

14

 

Japan

25

21

Korea, S

318

 

Litauen

5.329

1.854

Malaysia

1.751

 

Nederland

926

 

New Zealand

427

 

Nigeria

3.919

 

Polen

1.053

75

Russland

34.153

8.614

Spania

1.628

 

Taiwan

370

 

Thailand

47

 

Tyrkia

154

 

Ukraina

99

232

Storbritannia

5

8

USA

93

 

Jomfruøyene (Britisk)

53

 

Totalt inkl. andre

52.541

13.190

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.