Det er Lerøy Seafood som er kjøper av makrellen som ble levert av Hallvard Godøy og andre båter, mens Brandasund Fiskemottak står for pakketjenestene og har kontakten med fiskerne. I følge lederen og eieren av fiskemottaket, Torbjørn Waage, ble makrellfangst fra Godøy sendt kunder i Italia.

Kystmagasinet var innom fiskemottaket i  Brandasund en onsdag i den  første uken av juni, og i løpet av den uken pakket de 27-28 tonn makrell og 25 tonn uken før. Waage opplyser at det er litt vanskelig å anslå hvor mye makrell de vil ta imot og pakke dette året, men på et godt år passerer de normalt 500 tonn. Dette er fisk som kommer fra sjarkflåten i regionen, som blir låssatt og som går i minst tre dager i lås for å bli åtefri før levering, for å oppnå best mulig kvalitet på fisken.

Avhengig av markedet

-Makrellsesongen kan godt vare fra tidlig vår til langt utpå høsten i et godt år. Normalt leveres det i hovedsak stor makrell i mai/juni, så kommer det nordlige innslaget inn, og denne makrellen er normalt mindre. Vi har tidligere pakket makrell til langt uti november, men alt avhenger av markedet og om fisken har rett størrelse, opplyst Waage.

I makrellsesongen er det normalt 6-8 personer sysselsatt med pakkingen. Det må gå raskt unna, og for å klare å gjøre dette til en lønnsom aktivitet må det pakkes 400500 kasser i timen, med rundt 8 kilo i hver kasse, ifølge Torbjørn Waage.

Rekene har forsvunnet

Brandasund Fiskemottak, som ble eta-blert av Waage i 1996, fungerer ellers som et tradisjonelt mottak som også tar i mot hvitfisk og skalldyr fra sjarkflåten, som i dag teller rundt 25-30 båter. Tidligere var bedriften det eneste fiskemottaket i Brandasund, og hadde sjarker som kunder fra Karmøy i sør til Sotra i nord. Men nå har en konkurrent etablert seg i samme område, som kjemper om kundene. Makrellen er de derimot alene om.

Fulle isoporkasser stables og gjøres klar til å bli fraktet bord med trailer.Waage forteller at de i gode år har tatt i mot 350 tonn hvitfisk og skalldyr. Det ble tidligere også levert mye reker til mottaket. Men de har nesten forsvunnet helt. Tidligere kunne de ta i mot ett tonn kokte reker på en uke, mens de nå får inn samme kvantum på et helt år, om de er heldige. Rekene har forsvunnet og rekeflåten med dem. Det dreide seg normalt om en flåte på 8-10 båter som leverte til mottaket i Brandasund.

Men når det gjelder utviklingen på hvitfiskfronten har det i år kommet positive signaler, forteller Waage. Årsaken er at tobisbestanden har tatt seg kraftig opp både vest for landet og i fjordene. Da kommer det normalt inn mer fisk som beiter på denne, og derav forhåpentligvis økte fangster for fiskeflåten. Dette lover godt for resten av året.