Norge eksporterte sjømat til en verdi av hele 4,9 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 966 millioner kroner eller 25 % målt mot mai i fjor.


( 05.06.2013 )


[raw]

Hittil i år er det eksportert sjømat for 22,6 milliarder kroner som er en økning på 1,7 milliarder kroner eller 8 % sammenlignet med fjoråret.

– Det har aldri vært eksportert sjømat til en høyere verdi i årets første fem måneder enn i år. Veksten er først og fremst forårsaket av en høy laksepris, men det er også en økning i eksportverdien i ulike produkter av torsk i mai måned, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.

Lakserekord
Det ble eksportert laks for 2,6 milliarder kroner i mai, som en lik verdi som mai i fjor. Totalt er det eksportert laks for 14,5 milliarder kroner så langt i 2013. Veksten sammenlignet med de fem første månedene i 2012 er stor, med 3,1 milliard kroner eller 27 %.

 

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 41,89 kroner mot 30,15 kroner i mai 2012. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

 

Ørreteksporten økte med 40 millioner kroner i mai måned til en samlet verdi av 172 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 843 millioner kroner som er en økning på 145 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

 

Opp for sild, ned for makrell
Eksporten av sild økte med 23 millioner kroner i mai til en samlet verdi av 169 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,1 milliard kroner, som er en nedgang på 777 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

 

Makrell falt i mai med 70 millioner kroner til totalt 43 millioner kroner. Hittil i år har makrelleksporten falt med 415 millioner kroner til totalt 574 millioner kroner. For makrell er det Kina og Russland som er de viktigste markedene.

 

Stabilt for klippfisk, ned for saltfisk
Klippfiskeksporten var på samme nivå som mai i fjor med en eksportverdi på 257 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 154 millioner kroner på torsk, 90 millioner på sei som er en oppgang på 33 millioner kroner, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk.

 

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 11 millioner kroner i mai og endte på totalt 101 millioner kroner. 98 millioner kroner av dette er torsk.

 

Oppgang  for fersk- og fryst torsk
Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 49 millioner kroner i mai til en total eksportverdi på 101 millioner kroner. I mai økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 55 millioner kroner til totalt 160 millioner kroner.

[/raw]